חוברת ארנונה 2019

לגני הילדים לכיתות א׳ ולכיתות ז׳ תש״פ 2019 הרשמה

נרשמים דרך האינטרנט www.ashdod.muni.il

Made with FlippingBook flipbook maker