חוברת ארנונה 2019

תוכן העניינים

3 5 9

דבר-ראש-העיר ארנונה-ואגרת-שמירה אפשרויות-תשלום

10 15 16 19 31 34 35

גבייה ואכיפה

אמנת שירות שירות ללא הגעה לאגף הנחות בארנונה הקשר שלכם איתנו שירות אישי במחלקת עסקים מחלקת חניה / פיקוח עירוני / איכות הסביבה

חוסכים נייר, מפחיתים פסולת ונהנים מחשבון נוח, מסודר וידידותי לסביבה! נוח, בטוח וקל יותר לקבל חשבון ארנונה במייל - תמיד זמין לצפייה ולהדפסה. מתקדמים לחשבון ארנונה במייל

Made with FlippingBook flipbook maker