חוברת ארנונה 2019

הקשר שלכם איתנו מהפיכת השירות באגף הגבייה נמשכת. כבר אין צורך להגיע לאגף הגבייה. את מרבית השירותים ניתן לקבל מהבית, בנוחות ובמהירות. אגף הגבייה מטפל בפניות באמצעות הפקס והדוא”ל תוך מתן קדימות להן. מגורים - 08-8545445 arnona@ashdod.muni.il דוא"ל 08-9561397 באמצעות פקס עסקים - b.arnona@ashdod.muni.il דוא"ל פנייה בכתב: אגף הגבייה, עיריית אשדוד רחוב הגדוד אשדוד. 28 ת.ד 7710001 , מיקוד 10 העברי פנו אלינו באמצעות פקס

להתקשרות אל חברת הגבייה מילגם קומה ב’ 58 רחוב העצמאות (ליד כיכר הסיטי). 08-8622000 : טלפון שעות קבלת קהל ימים א’, ב,’ ג,’ ה’: בין השעות 15:00-18:00 ,8:30-14:00 יום ד’ בין השעות 14:00-18:00 073-3800924 פקס milgam.as10@gmail.com דוא"ל קבלת קהל במשרדי אגף הגבייה בבית העירייה , הקריה אשדוד 10 רחוב הגדוד העברי בימים א’, ג’ בין השעות 16:15-18:15 ,08:15-12:00 בימים ב’, ה’ בין השעות 08:15-13:30 אין קבלת קהל. ביום ד’ לפניות הציבור באגף הגבייה באמצעות דוא״ל: rinat@ashdod.muni.com נציג קבילות הציבור - עו״ד דוד דבש לשירותכם ובדוא״ל: 08-8545893 : בפקס pniot@ashdod.muni.com היחידה לטיפול בפניות הציבור:

לבירורים לתשלומים ולקבלת שירות

יש לפנות למוקד הטלפוני של אגף הגבייה בטלפון *אשדוד .) * 37222( מענה טלפוני ממוחשב לתשלומים שעות ביממה 24 (למעט שבתות וחגים). מענה טלפוני אנושי לתשלומים ובירורים: ימים א’ – ה’ בין השעות: 08:00–22:00 יום ו’ וערבי חג בין השעות: 08:00-13:00

WEB ה- השתדרג www.ashdod.muni.il www.paybill.co.il לתשלומים

עיריית אשדוד

31

Made with FlippingBook flipbook maker