חוברת ארנונה 2019

תושבים יקרים! עיריית אשדוד נערכת לביצוע אכיפת קנסות בגין עבירות שבוצעו על פי חוקי העזר העירוניים שטרם שולמו. על מנת להימנע מפעולות אכיפה מיותרות ומאי נעימות אבקשכם לדאוג לשלם את חובכם. לנוחיותכם ניתן לפנות למוקד הגבייה לבירורים/תשלומים בימים א׳-ה׳ 077-7741270 : בטלפון 08:15-16:30 בין השעות מחלקת חניה 08-9568033 : פקס | אשדוד 88 רחוב ז’בוטינסקי מחלקת פיקוח עירוני 08-8634870 : פקס | אשדוד 88 רחוב ז’בוטינסקי 08-9267119 : פקס | אשדוד 5 רחוב הראשונים מחלקת שיטור עירוני 08-8545242 : פקס | אשדוד 32 רחוב קדושי בלזן היחידה לאכיפה סביבתית (איכות הסביבה)

www.ashdod.muni.il באתר העירייה בכתובת: ניתן לבצע את הפעולות הבאות: צפייה בצילומים של הרכב בגינו ניתן הדו״ח

או באפליקציית אשדודית,

תשלום הדו״ח הגשת ערעור הגשת בקשה להישפט

עוברים לתשלום החניה באמצעות רק

הכרטיס האלקטרוני או

הטלפון הסלולרי

www.ashdod.muni.il כל הפרטים ב:

35

Made with FlippingBook flipbook maker