חוברת ארנונה 2024

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

תנאים לקבלת ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס לרבות דייר בהוסטל או דיור מוגן. • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

מ”ר 100 עד

80%

נכות אי כושר • נכה הזכאי לקצבה חודשית 75% ודרגת נכותו היא ומעלה. • נכה שטרם קיבל קצבת זקנה ודרגת אי כושר ומעלה. 75% צמיתה היא בשיעור של נכות רפואית ומעלה או מי שטרם 90% קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות, כאמור. לפי פרק ו’ לחוק גמלת סיעוד הביטוח.

• המבקש מחזיק בנכס. • הוגשה בקשה חתומה. • נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.

מ”ר 100 עד

40%

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה. • המבקש מחזיק בנכס. • הוגשה בקשה חתומה. • נמסרו מסמכים להוכחת זכאות. • המבקש מחזיק בנכס. • הילד מתגורר בבית הוריו. • הוצג אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלת ילד נכה. • מקבל ישירות את 18 ילד מעל גיל הקצבה על שמו והוריו היו זכאים לקצבת ילד נכה בגינו בעבר.

מ”ר 100 עד

70%

הנחה לכל שטח הדירה

90%

הנושא תעודת עיוור. עיוור

מ”ר 100 עד

33%

מקבלי גמלה לילד/ה נכה (לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס).

#קרדיט_צילום אבי אלון

14

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker