חוברת ארנונה 2024

היום יותר מתמיד אין צורך להגיע לאגף הגבייה

את מרבית השירותים ניתן לבצע מהבית ללא הגעה לאגף! שירות מקוון ומהיר באמצעות טפסים מקוונים

הטפסים המקוונים נמצאים באתר עיריית אשדוד, שירותים בקליק, שירות מקוון בגבייה. myvisit אם בכל זאת ברצונכם להגיע לאגף הגבייה, חובה להזמין תור באמצעות אפליקציית .)*37222 (דרך אתר האינטרנט העירוני או הטלפון החכם או באמצעות המוקד הטלפוני לא יתקבל תור ללא תיאום מראש!

9

9

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker