חוברת ארנונה דפדוך-2020

2020 ארנונה שלכם ובשבילכם

2019 נובמבר 26 ‏כ"ח חשון תש"פ,‏

תוכן העניינים

3 5 9

דבר ראש העיר ארנונה ואגרת שמירה אפשרויות תשלום

תושבות ותושבים יקרים,

העיר אשדוד התפתחה ועברה שדרוג יוצא דופן בעשור האחרון, וכיום היא אחת הערים היפות והאיכותיות במדינת ישראל. העלנו משמעותית את ההשקעה בתושבים ובעקבות כך זכינו להיות בין הערים הגדולות בישראל, בהן איכות החיים היא מהגבוהות ביותר. השקענו במערכת החינוך, הובלנו אותה להישגים משמעותיים ושדרגנו את הסביבה הלימודית באמצעות תקשוב ושילוב טכנולוגיות חדשות. שדרגנו ופיתחנו

10 14 15 19 31 34 35

גבייה ואכיפה

אמנת שירות שירות ללא הגעה לאגף הנחות בארנונה הקשר שלכם איתנו שירות אישי במחלקת עסקים מחלקת חניה / פיקוח עירוני / איכות הסביבה

קטעים נוספים בטיילת החוף המדהימה, בית החולים "אסותא אשדוד" אשר ממשיך להתפתח, מעניק לתושבינו בטחון ונגישות לרפואה מודרנית ומקצועית ומציל חיי אדם מידי יום ביומו. חנכנו את , שכלל שדרוג תשתיות העיר, מסלולים נפרדים לתחבורה ציבורית, ECO פרויקט התחבורה הירוקה - רמזורים חכמים ותחנות אוטובוס מתקדמות, כך שכלל התושבים יוכלו להתנייד בעיר בקלות וביעילות. אנו ממשיכים לעמול על החלפת התשתיות הקיימות וחידושם ולהשקיע באיכות הסביבה. זכינו גם בפרס יוקרתי מטעם האו"ם - אות איסטנבול לעיר הידידותית לסביבה בקרב ערי הים התיכון. אנו ממשיכים לקצור הישגים בקידום טכנולוגיות לטובת התושבים לצד פיתוח תשתיות תיירות, תחבורה ותעסוקה מתקדמת בפארק ההי-טק ההולך ומוקם בסמיכות לרכבת. אתם בוודאי ערים למהפכה התרבותית שאשדוד עברה, המאפשרת לכם מגוון של מופעים נגישים לאורך כל השנה, ולמגוון השירותים החברתיים והקהילתיים בקרבת מקום מגוריכם. אשדוד תמשיך את תנופת הפיתוח גם בשנים הקרובות, תוך שמירה על הצביון והאופי המיוחדים שלה, על אחדות תושביה ועל שימור הרב תרבותיות המאפיין אותה. אנו נמשיך לקדם את הצעירים בעיר ואת הנושאים החשובים להם, כך שיוכלו להמשיך לגור ולעבוד בעיר. הארנונה באשדוד הינה בין הנמוכות בערים הגדולות, כך ע"פ מדדים של גופים חיצוניים בישראל, ובכל זאת, גם השנה בחרנו שלא להעלות את הארנונה מעבר לשיעור המתחייב לפי הנחיות משרד הפנים. במקביל אנו דואגים לשמור על רמת שירות גבוהה לתושבי העיר. אני קורא לכם לקחת חלק בעשייה העירונית ולפעול יחד איתנו לשמירה על נקיון וחזות העיר, פיתוח חיי הקהילה וקידום איכות החיים הגבוהה באשדוד.

מהפכת השירות כבר כאן!

משרדי אגף הגבייה עוברים בקרוב* למשכנם החדש המרווח והנגיש ב"מרכז שירות לתושב" ברובע הסיטי (ליד מרכז הצעירים "כיוונים") 4 רח' הקליטה

שלכם,

מרכז השירות יעניק לתושבים מגוון של שירותים – והכול במקום אחד. כל שירותי הארנונה, למגורים ועסקים, הנחות, חב' הגבייה "מילגם" ועוד... *אנא עקבו אחר הפרסומים באתר העירייה ובכלי התקשורת.

ד”ר יחיאל לסרי ראש העיר

על פי החוק, עדכון תעריפי הארנונה 2.58% הינו בשיעור של 2020 לשנת לעומת התעריפים שהיו בתוקף ובכפוף לכל שינוי/עדכון 1/1/2019– ב בכל חוק אשר יחול כדין. הגשת השגה על חיובי ארנונה מחזיק בנכס רשאי להגיש השגה על חיוב הארנונה לשנת המס השוטפת, אם מצא כי נפלה טעות בחיוב הארנונה בגין חזקה בנכס, סוג הנכס, שטחו, מיקומו או השימוש בו ו/או שאינו בעל שליטה בחברה המחזיקה בנכס. השגה יש להגיש בכתב למנהל הארנונה יום ממועד קבלת החיוב 90 בעירייה תוך השנתי או ממועד קבלת החיוב לנכס חדש. דרכי הגשת השגה אין צורך להגיע לאגף הגבייה, יש להגיש את ההשגה: , אשדוד 10 . בדואר רשום: הגדוד העברי 1 hasaga@ashdod.muni.il . במייל: 2 08-8545844 : . בפקס 3 60 תשובת מנהל הארנונה תינתן בתוך ימים מיום קבלת ההשגה במשרדו. לתשומת לבכם – הגשת השגה אינה עילה לעיכוב תשלום או לדחייתו. יש לשלם את הארנונה במועד שנקבע על מנת להימנע מתשלום של ריבית פיגורים והצמדה. בכל מקרה שתתקבל ההשגה או שיתקבל הערר שהגיש המחזיק בנכס, יוחזרו לו תשלומי היתר ששילם.

ארנונה ואגרת שמירה

ארנונה מהי? ארנונה היא מס המוטל על פי חוק על מחזיקי נכסים (דירות מגורים ונכסים לשימושים אחרים). הארנונה מוטלת על כל הנכסים שבתחום שיפוטה של העירייה. היא משמשת למימון כלל פעולותיה ולמתן שירותים שונים לתושבי העיר, לרבות בתחומים הבאים: חינוך, תרבות וספורט, רווחה ושירותי קהילה, תברואה ופינוי אשפה, שיפור פני העיר, כבישים ומדרכות, רמזורים ותאורת רחובות, גינון פארקים וחופי רחצה, תכנון ובניין עיר ועוד.

אשדוד באינסטגרם @ashdod_city Tag Share Follow

חיובי הארנונה – כיצד הם נקבעים חיובי הארנונה הם שנתיים ומתייחסים 1/1/2020 – 31/12/2020 לתקופה הארנונה השנתית מחושבת על פי שטחו של הנכס, מיקומו והשימוש הנעשה בו (מגורים, עסקים, תעשייה וכו’) בהתאם ללוח התעריפים כמפורט בצו הארנונה .2020 לשנת , למגורים לצורך קביעת שיעורי הארנונה מהווה העיר אשדוד איזור מס אחד. לקביעת שיעורי הארנונה על נכסים – מסחר, שאינם מגורים ליתר השימושים משרדים ועסקים, תעשייה ומלאכה וכו’, חולקה העיר לחמישה אזורי מס.

5

מועדי תשלום הארנונה ואגרת השמירה לשנת 2020 תשלום הארנונה על פי חוק יש לבצע ב- 2020 לשנת .1/1/2020 למרות האמור לעיל, החליטה מועצת העיר כי ניתן לשלם את 6– ב 2020 חיובי הארנונה לשנת תשלומים דו-חודשיים שווים תשלומים שיבוצעו לאחר מועדים אלה, יחויבו בהפרשי הצמדה וריבית פיגורים בהתאם לחוק הרשויות המקומיות, ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי .1980 חובה – התש”מ מחזיק שלא יפרע שני תשלומים תקופתיים שוטפים במועדם, יחויב מיידית בתשלום מלוא יתרת הארנונה השנתית על פי כל דין. וצמודים למדד בתאריכים: ,1/5/20 ,1/3/20 ,31/1/20 .1/11/20 ,1/9/20 ,1/7/20

השיטור העירוני – יחידה עירונית הפועלת בכל תחום השיפוט העירוני ומהווה מכפלת כח להגברת תחושת הביטחון האישי. היחידה פועלת תחת אגף הביטחון ומשטרת אשדוד ונותנת מענה מיידי בהתאם לקריאת מוקד.

אגרת שמירה – מהי? האגרה מיועדת למימון אבטחה ולהגברת ביטחון התושבים ומוטלת על פי חוק עזר עירוני. על מי חל תשלום אגרת השמירה? כל בתי האב והעסקים באשדוד, חייבים בתשלום האגרה. כמה נשלם עבור אגרת שמירה :)1/11/2019 – (נכון ל • למ”ר, עד ₪174.47 מגורים – מ”ר לשנה (מקסימום 100 לשנה). ₪174.47 : לתשלום • מ”ר - 500 עד עסקים – 500 לשנה. מעל ₪174.39 לשנה ₪523.20 - מ”ר (על פי חוק העזר העירוני לאגרת השמירה התעריפים מתעדכנים בהתאם לעדכון המדד). התשלום ייעשה באמצעות שוברי התשלום שהם חלק מחשבון הארנונה הדו – חודשי.

7

אפשרויות תשלום

• לא תינתן הנחה. ₪ 250,0001- מ הבהרה חשובה: הסכומים שלעיל מתייחסים לחיובים שנתיים למשלם, בגין כל נכסיו. בכל 10- הוראת קבע מחשבון הבנק תחויב ב חודש. המעוניינים להצטרף להסדר זה יפנו לבנק בו מתנהל חשבונם, ימלאו את הטופס המצ"ב ויעבירו לאגף הגבייה את ההרשאה החתומה: באמצעות טופס מקוון. . תשלום בה"ק בכרטיס אשראי 2 המשלמים באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי יחויבו ע"י חברות האשראי על פי ההסדרים שבתוקף: תשלום על חשבון תשלומים שוטפים עד לתשלום דו-חודשי, ועד ₪ 15,000 לסכום של לתשלום שנתי. ₪ 90,000 לסכום של תשלומים חודשיים 12- למשלם יתחלק החיוב ל מחיובי 1% הנחה בשיעור של ורצופים ותינתן הארנונה. . תשלום רגיל בבנק או באמצעות אתר 3 אינו מזכה www.paybill.co.il התשלומים בהנחה.

על מנת לחסוך טרדה, הוצאות מיותרות וחיובי ריבית פיגורים, מומלץ לשלם את הארנונה באמצעות הוראת קבע לחיוב חשבון הבנק או באמצעות הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי. החיוב הדו-חודשי ייגבה בשני תשלומים שווים ללא תוספת הצמדה וריבית (למשלמים בהוראת קבע שחיובם השנתי בגין כל לשנה). ₪ 250,000 נכסיהם אינו עולה על אפשרויות התשלום הם: תשלום שנתי מחזיק בנכס ששילם את הארנונה השנתית יהיה 31/1/2020 בתשלום אחד עד ליום מהחיוב השנתי. 1% להנחה בשיעור של זכאי תשלום תקופתי: . תשלום בה"ק בנקאית 1 מחזיק בנכס ששילם את הארנונה התקופתית בה"ק בנקאית יהיה זכאי להנחה כמפורט להלן: • אם סכום הארנונה השנתית הינו הנחה 2% .₪ 80,000 עד • אם סכום הארנונה השנתית הינו הנחה 1% .₪ 150,000 עד ₪ 80,0001- מ • הנחה אם סכום הארנונה השנתית 0.5% .₪ 250,000 עד ₪ 150,001- הינו מ

המרכז להורות משמעותית אשדוד

תכנית הכשרה למנחי קבוצות הורים

מסלול ייחודי המקנה תעודה מקצועית מטעם משרד החינוך – שפ״י ובליווי אקדמי. פרקטיקום + משך הלימודים: שנתיים מנחת הורים - מקצוע לחיים

1-700-70-74-75 לפרטים נוספים:

9

מדינת ישראל משרד החינוך

הרשות העירונית לביטחון וחוסן קהילתי - אשדוד

כיצד והיכן ניתן לשלם את החיוב התקופתי או החיוב השנתי? הסדרי התשלום השונים לביצוע תשלומי הארנונה ואגרת השמירה התקופתיים נועדו להקל על התושבים ולמנוע מהם הגעה לאגף הגבייה והמתנה בתור.

זוכרים את מועדי התשלום, ונמנעים מקנסות ומפעולות אכיפה. יש לשלם את החשבונות הדו-חודשיים במועדם. המאחרים בתשלום יחויבו בתוספת הפרשי ריבית, פיגורים והצמדה על פי חוק וייתכן כי יחוייבו בתשלום מיידי בסך מלוא החיוב השנתי. יינקטו אמצעי אכיפה כנגד המחזיק בנכס שלא ישלם את יתרת חובותיו לאחר קבלת התראה. לרבות עיקול שכר, עיקול חשבונות בנק, תפיסת רכוש ומיטלטלין, הטלת עיקולי צד ג’, כגון עיקולי תקבולים מכרטיסי אשראי, החזרי מע”מ ומס הכנסה, קופות גמל וקופות השתלמות, רישומי הערות אזהרה בטאבו וכן פעולות נוספות בהתאם לפקודת המיסים גבייה. וכן תיתכנה הגשת תביעות בסדר דין מקוצר ופעולות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל של בתי המשפט. סילוק החובות במועדם ימנע אי נעימויות, פעולות אכיפה והוצאות מיותרות. הטיפול בגביית תשלומי חובות הארנונה, אגרות שילוט וחובות אחרים, נמסר לחברת מילגם שזכתה במכרז מטעם העירייה.

שווה להיות מנוי מבצע חורף חם במשכן!!

את החשבונות ניתן לשלם: • באמצעות אתר האינטרנט העירוני www.ashdod.muni.il בכתובת: • בכל סניפי הבנקים. • בכל סניפי בנק הדואר - במזומן, בהמחאה או בכרטיס אשראי. • במוקד התשלומים הטלפוני של אגף הגבייה בטלפון שמספרו (כוכבית) *37222 *אשדוד או .)1-222-37222 (לחיוג ממרכזיות באמצעות כל כרטיסי האשראי. תשלום באמצעות מענה טלפוני אנושי: 08:00–22:00 ימים א’-ה’ בין השעות מענה טלפוני מוקלט: שעות ביממה פרט לשבתות 24 וחגים.

ז'ראר אלון

צילום: צ'אן דואן

התזמורת הסימפונית הישראלית ראשל"צ "ניחוח ספרד"

תיאטרון

קלאסית

גבעת חלפון אינה עונה

ז'ראר אלון

תיאטרון

קולנוע

יש רופא באולם

אהבה בשלייקס

ניתן לשלם באינטרנט בכתובת: www.paybill.co.il

עומר שטיין

08-9568111 למידע אודות המבצע www.mishkan-ashdod.co.il

תיאטרון איכות לילדים

אוזו ומוזו קאקרוזו מכפר

10

מגיע לך הכל וגם וגם וגם גם

הכוונה להשכלה גבוהה / מלגות והלוואות לסטודנטים / פסיכומטרי מסובסד / הכוונה, זכויות והטבות לחיילים משוחררים

ללמוד לעבוד ליזום לבלות

לגני הילדים לכיתות א׳ ולכיתות ז׳ 2020 הרשמה תשפ״א

הכוונה תעסוקתית / כתיבת קורות חיים / הכנה לקראת עבודה

ראשון בעיר HUB

/ עידוד יזמות עם חדש

חדש קהילת תכנות נשים SHE CODES / חדש

מאיץ / מפגשים ליזמים / ווי פיי וקפה חופשי

אולם חברתי לצעירים / מופעים חדש ואירועים / פורום חיי הלילה

נרשמים דרך האינטרנט www.ashdod.muni.il

088604028 ׳ אשדוד. טל 4 רח׳ הציונות מרכז כיוונים KIVUNIM_ASHDOD מרכז כיוונים אשדוד

של עיריית אשדוד אמנת השירות משדרגים את אמנת שירות אגף הגבייה

היום יותר מתמיד אין צורך להגיע לאגף הגבייה. את מרבית השירותים ניתן לבצע מהבית ללא הגעה לאגף! שירות מקוון ומהיר באמצעות טפסים מקוונים myvisit אם בכל זאת ברצונכם להגיע לאגף הגבייה, חובה להזמין תור באמצעות אפליקציית (דרך אתר האינטרנט העירוני או הטלפון החכם).

אמנת שירות זו מהווה כתב התחייבות בין עיריית אשדוד - אגף הגבייה לתושבי העיר ומקבלי השירות לעמידה בביצוע איכותי, נגיש וזמין של מגוון השירותים המקוונים הניתנים על ידי האגף שירותים מקוונים אלו חוסכים הגעה לאגף הגבייה. כל זאת באמצעות טופס מקוון.

תנאי ביצוע

זמן ביצוע

התחייבות המחלקה

השירות

החלפת מחזיקים בנכס

הגשת חוזה שכירות הכולל צילום ת”ז של המשלם הנכנס ובתנאי שאין צורך בבדיקת מפקח

ביצוע פעולות החלפת המחזיק במערכת, הפקת שוברי תשלום למשלם היוצא ולמשלם הנכנס

החלפת מחזיקים בנכס

ימים 3 עד

הטפסים המקוונים נמצאים באתר עיריית אשדוד, שירותים בקליק, שירות מקוון בגבייה.

עדכון הוראת קבע

הוראת קבע בבנק – בתנאי שהוגשה הרשאה חתומה על ידי הבנק. הוראת קבע באשראי – בתנאי שהלקוח מילא את טופס ה”ק עם פרטי כרטיס האשראי

ימים 3 עד

עדכון פרטי הוראת הקבע במערכת הגבייה

עדכון הוראת קבע

קבלת אישורים (לא כולל אישורים לטאבו)

הוראת קבע

בקשה לנכס ריק

שינוי כתובת למשלוח דואר

הפקת האישור המבוקש על ידי הלקוח

ימים 3 עד

הפקת האישור המבוקש ושליחתו ללקוח

קבלת שובר לתשלום

הפקת שובר לתשלום ללקוח

ימים 3 עד

הפקת שובר לתשלום ושליחתו ללקוח

קבלת שוברים בדוא״ל

בקשה לפטור ממרתף

בקשה להנחה עפ״י חוק

אישור לטאבו

הנפקת אישור עירייה לטאבו בבנייה רוויה שאינה קומה ראשונה או אחרונה שאינה מצריכה אישור הנדסה

סריקת המסמכים למערכת הגבייה, קבלת אישור ממורשית החתימה, גביית מיסים ואגרה מהלקוח והכנת האישור לטאבו סריקת המסמכים למערכת הגבייה ולפורטל אישורי הטאבו, גביית מיסים ואגרה מהלקוח. אם מדובר בהעברת בעלות אזי רישום הלקוח כמחזיק בנכס, העברת המסמכים לסבב חתימות במחלקת הנדסה עדכון הלקוח טלפונית כאשר התקבל אישור/חיוב ממחלקת הנדסה

מותנה בתשלום הארנונה ואגרת הטאבו

ימים 3 עד

רישום שוכר חדש

הצהרה אודות עזיבת נכס

בקשה לאישור טאבו

מותנה בהמצאת כל המסמכים הנדרשים

ימים 45 עד

הנפקת אישור עירייה לטאבו בנכסים אחרים

בקשה להחזר כספים

הארכת תוקף שכירות בנכס

החלפת בעלות

קבלת האישור מותנה בתשלום המיסים

ימים 3 עד

הנחות

בקשה לפטור בגין נכס לא ראוי לשימוש

פנייה כללית

בקשה להנחה לפי מבחן הכנסה

ימים 7 עד ימים 45 עד

הנחות על פי חוק/על פי מבחן הכנסה

מותנה בהגשת המסמכים הרלוונטים העומדים בקריטריונים

טיפול בבקשה להנחה

הנחות הדורשות אישור ועדה

פניות / תלונות הציבור

ימים 2 עד ימים 30 עד

מענה ראשוני

מענה לפניות/תלונות ציבור

ערעור על חיוב בגין שילוט

בקשה להנחת נכה צה״ל בעסק

בקשה להנחת עוסק זעיר

מענה סופי

נכס ריק

בדיקה ראשונית של מפקח בנכסים ריקים

ימים 30 עד

בדיקת מפקח

הזנת פטור נכס ריק במערכת הגבייה לאחר תום הבדיקות והאישור הסופי

ימים 7 עד

הזנת פטור נכס ריק

נכס לא ראוי לשימוש

בדיקה ראשונית של מפקח בנכסים לא ראויים לשימוש הזנת פטור ומענה סופי לאחר החלטת ועדה/ מנהלת מח’ שומה מילוי בקשה להחזר כספים, העברה למחלקת בקרה לאישור יתרת הזכות, העברה למורשית חתימה, העברה למבצעת ההחזר בפועל טיפול בהחזרי כספים

ימים 14 עד

בדיקת מפקח

ימים 7 עד

הזנת פטור ומענה סופי

ביצוע החזר כספים ללקוח

ימים 30 עד

15

! גםבוואטסאפ המוקד העירוני 24/7

זכאות להנחות בארנונה למגורים הנחות על תשלומי ארנונה למגורים נקבעו ונקבעים 1993- בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) התשנ”ג 2020 גם מפעם בפעם בתקנות שמפרסם שר הפנים. בחיובי הארנונה לשנת נכללות כבר ההנחות לאותם מחזיקי נכסים במגורים שלגביהם היה מידע בידי העירייה על זכאותם להנחה, בעת הכנת החיובים השנתיים. בטבלת “הנחות בארנונה” שלהלן מובאים בקצרה הכללים והקריטריונים המזכים בהנחות. הנחות בארנונה

בקשת הנחה לשנה שוטפת יש להגיש לא 31.12.20 יאוחר מתאריך הסברים כלליים נוספים לנושא ההנחות בארנונה: לא יינתנו הנחות כפולות. “מחזיקים בנכס יוכלו ליהנות מהנחה אחת בלבד – הגבוהה מבין ההנחות להן הם זכאים. ועדת הנחות לנזקקים בנכסי מגורים- בנוסף לפטורים ולהנחות המפורטות בטבלת “הנחות בארנונה” פועלת בעירייה ועדה למתן הנחות הדנה בבקשות של תושבים נזקקים שנגרמות להם הוצאות 2019 חריגות, גבוהות במיוחד בשנת המס בשל אחת מאלה: • טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך של מחזיק הנכס ו/או של בן משפחתו. • אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצב החומרי. בסמכות הוועדה לתת הנחה חד פעמית בגין ארנונה בשנת המס השוטפת, בשיעור של מהארנונה השנתית למגורים. 70% עד

הגשת בקשות להנחה מארנונה במשרדי חברת מילגם במסגרת המאמצים לשיפור השירות לזכאים להנחות בארנונה, מבוצע הטיפול בהם במשרדי מילגם.

ניתן לפנות למוקד העירוני גם באמצעות ימים 7 שעות ביממה 24 , הוואטסאפ 054-8130518 ' בשבוע, בטל

בקרוב נעבור למשכננו החדש

כתובת משרדי מילגם קומה ב’ 58 רח’ העצמאות (מול כיכר הסיטי) אשדוד. טלפון לתשלום ובירורי ארנונה: לעסקים ולמגורים: (רב קווי) 08-8622000 08-8622001 : פקס שעות קבלת קהל במשרדי מילגם: ימים א’, ג׳: בין השעות: 08:15-14:00 ,16:00-18:15 יום ב׳, ה׳ בין השעות 08:15-14:00 יום ד׳ בין השעות 14:00-16:00

המספר זמין להודעות וואטסאפ בלבד. שיחות קוליות או וידאו לא יקבלו מענה.

פונים למוקד בהזדהות מלאה - שם איך זה עובד? פרטי, שם משפחה וכתובת מדויקת: מתארים את המפגע בצורה ברורה (רצוי לצרף תמונה), והנושא נכנס לטיפול. עם תחילת הטיפול, מקבלים בחוזר מספר פנייה. .106 בירורסטאטוסהפנייה יתאפשר ע"י חיוג למוקדהעירוני את מס' הנייד לקבוצות וואטסאפ למינהן. אין לצרף

בקשה להנחה בארנונה יש להגיש במשרדי או בדוא״ל 073-3800924 מילגם, בפקס milgam.as10@gmail.com

www.ashdod.muni.il כל הפרטיםבאתר האינטרנטהעירוני: שימו נאלב – מצופהמן הפוניםלמוקדהעירוני באמצעותהווטסאפ, לעשות זאת תוך קיוםשיח הולם. מודגש כי במקריםשל שיחשאינו הולם ואינו מכבד, המספר של הפונה ייחסם ולא תתאפשר לו האופציה של פנייה בעזרת הוואטסאפ.

19

הנחות בארנונה במגורים

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • המבקש הינו בגיל המתאים. • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

100 עד מ”ר

100%

המקבל גמלת אזרח ותיק השלמת הכנסה ומקבל: • קצבת זקנה. • קצבת שארים. • קצבת תלויים. • קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה. • מקבל גמלה נוספת לנכה. חודשית ודרגת נכותו היא ומעלה. 75% • נכה שטרם קיבל קצבת זקנה ודרגת אי כושר ומעלה. 75% צמיתה היא בשיעור של נכות רפואית ומעלה או מי שטרם 90% קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות, כאמור. נכות אי כושר - • נכה הזכאי לקצבה

• המבקש מחזיק בנכס • המבקש הינו בגיל המתאים • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

100 עד מ”ר

25%

שאינו מקבל אזרח ותיק גימלת השלמת הכנסה ומקבל: • קצבת זקנה. • קצבת שארים. • קצבת תלויים. • קצבת נכות בשל פגיעה עבודה. אזרח ותיק (העומד בקריטריונים על פי חוק אזרחים ותיקים) גם אם אינם, מקבלים קצבה מביטוח לאומי.

• המבקש מחזיק בנכס לרבות דייר בהוסטל או דיור מוגן. • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

100 עד מ”ר

80%

• המבקש מחזיק בנכס. • הגשת בקשה בכתב חתומה • המבקש הינו בגיל המתאים. • סך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, מהשכר 100% אינו עולה על הממוצע במשק כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד ההגשה. • במקרה בו גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד: אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה הדירה מכל 150% מקור שהוא אינו עולה על מהשכר הממוצע במשק.

100 עד מ”ר

30%

• המבקש מחזיק בנכס. • .) 1 טופס הוגשה בקשה חתומה ( • נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.

100 עד מ”ר

40%

100 עד מ”ר

100%

אזרח ותיק המקבל גמלה נוספת לנכה.

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

100 עד מ”ר

70%

לפי פרק ו’ גמלת סיעוד לחוק הביטוח.

• המבקש מחזיק בנכס. • .) 1 טופס הוגשה בקשה חתומה ( • נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.

הנחה לכל שטח הדירה

90%

הנושא תעודת עיוור. עיוור

האפליקציה שמחברת את אשדודית – התושב לעיר מכל מקום ובכל זמן, מעניקה הטבות, מספקת מידע ומנגישה את שירותי העירייה ביעילות ובמהירות.

• המבקש מחזיק בנכס. • הילד מתגורר בבית הוריו. • הוצג אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלת ילד נכה. • מקבל ישירות את 18 ילד מעל גיל הקצבה על שמו והוריו היו זכאים לקצבת ילד נכה בגינו בעבר.

100 עד מ”ר

33%

מקבלי גמלה לילד/ה נכה (לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס).

אשדודית

21

20

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • ההנחה תינתן לאסיר ציון שהמציא אישור שזכאי לתגמול לפי דוח ביטוח לאומי. • חודשים 6 המציא אישור שקיבל הבטחת הכנסה. • המבקש מחזיק בנכס. • המבקש אינו זכאי להבטחת הכנסה. • הומצא אישור מביטוח לאומי. • .) 1 טופס הוגשה בקשה חתומה (

100 עד מ”ר

100%

אסיר ציון

• המבקש מחזיק בנכס. • הוצג מסמך המאשר קבלת קצבה .2 בגין קרן

מ”ר 70 עד

66%

ניצולי שואה שמקבלים קצבה לפי ההסכם בין ועידת התביעות לבין גרמניה הידוע בשם “הסכם

” אשר לא קיבלו 2 קרן הנחה בארנונה עד כה.

4 עד נפשות - מ”ר 70 עד 4 מעל נפשות - מ”ר 90 עד 4 עד נפשות - מ”ר 70 עד

66%

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצאו אישורים בהתאם.

4 עד נפשות – מ”ר 70 עד 4 מעל נפשות - מ”ר 90 עד

66%

נפגעי מלחמה • נכה צה”ל.

• נכה פעולות איבה. • נכה פעולות איבה במחלקת השחרור. • נכה משטרה. • משפחה שכולה (חייל שנספה). • שארים שכולים (פעולות איבה). פטור חיילים • חייל בשירות סדיר עד חודשים מיום 4 תום שחרורו. • מתנדבת בשירות לאומי - כל עוד היא משרתת. • משרת בשירות אזרחי מלא (משך השירות שעות שבועיות 40 הינו 12 בממוצע בתקופה של חודשים). • משרת בשירות אזרחי חלקי (משך השירות שעות שבועיות 20 הינו 24 בממוצע בתקופה של חודשים).

גמלת נכות בשל רדיפת הנאצים:

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור מתאים המוכיח את הזכאות לגמלה. • .) 1 טופס הוגשה בקשה חתומה (

66%

• מקבלי גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, .1957 תשי”ז • מקבלי גמלת ממשלת .) BEG גרמניה ( • מקבלי גמל, ממשלת .) OFG הולנד ( • מקבלי גמלת ממשלת .) WUV אוסטריה ( • מקבלי גמלת ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי .1957 משנת ניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בפרך אשר

------- 4 מעל נפשות 90 - עד מ”ר

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצאו אישורים מתאימים. • הומצא אישור מאת המפקח מטעם משרד הרווחה. • .) 1 טופס הוגשה בקשה חתומה (

4 עד נפשות – מ”ר 70 עד

100%

100%

4 מעל נפשות - מ”ר 90 עד

100%

50%

המרכז לשירות מסגרת משמעותי - המאגדת את סך הפעילות העירונית במטרה להעלות את שיעורי המתגייסים והגדלת היקף המתנדבים לשירות משמעותי ולמסלולי קצונה בצה”ל

• המבקש מחזיק בנכס. • הוצגה אסמכתה מביטוח לאומי המכיר בו כנכה נפגעי נאצים ומקבל קצבה או לחילופין יופיע בדוחות ביטוח לאומי.

מ”ר 70 עד

66%

לא קיבלו קצבה חודשית בקשר לנרדפותם עד כה.

23

22

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח 4 עד נפשות עד מ”ר 70 4 מעל נפשות עד מ”ר 90

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • אישור ועדה בדבר הכרה כפדוי שבי לצורך זכאות לתשלום לפי חוק .2005 תשלומים לפדויי שבי, תשס”ה • המבקש מחזיק בנכס. • אישור מרשות הזיכרון “יד ושם”. • .) 1 טופס הוגשה בקשה חתומה ( • המבקש מחזיק בנכס. • .) 1 טופס הוגשה בקשה חתומה ( • נמסרו מסמכים להוכחת זכאות, אישור של משרד לקליטת עלייה. • 24 חודשים מתוך 12 זכאות למשך חודשים שמיום הרישום במרשם אוכלוסין כעולה. • המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה. • מקבל גמלת הבטחת הכנסה/ דמי מזונות שהחל לקבלה לפני באופן רציף ולא חלה 1/1/2003 חודשים רצופים 6 הפסקה בת לפחות בזכאותו לגמלה.

100 עד מ”ר

20%

פדוי שבי

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור מהמנהל או מי מטעמו לפיו הוא משרת בשירות אזרחי-חברתי. • כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי ובו מצויין משך השירות.

75%

משרת בשירות אזרחי (משך השירות חברתי מלא שעות שבועיות 30 הינו 24 בממוצע בתקופה של חודשים) - כל עוד הוא משרת. משרת בשירות אזרחי (משך השירות חברתי חלקי שעות שבועיות 20 הינו 36 בממוצע בתקופה של חודשים) - כל עוד הוא משרת. משרת בשירות אזרחי (משך השירות הינו בטחוני שעות שבועיות במשך 36 חודשים) - כל עוד הוא 24 משרת. משרת בשירות אזרחי (משך השירות משמר מלא שעות שבועיות 40 הינו 12 בממוצע בתקופה של חודשים) - כל עוד הוא משרת. משרת בשירות אזרחי משמר במסלול מפוצל 20 (משך השירות הינו שעות שבועיות בממוצע חודשים) - 24 בתקופה של כל עוד הוא משרת.

מ”ר 70 עד

66%

חסיד אומות עולם

50%

100 עד מ”ר

90%

עולה חדש אזרח עולה

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור של מנהלת השירות האזרחי - לאומי.

100%

100 עד מ”ר

70%

גמלת הבטחת הכנסה ובתנאי וגמלת דמי מזונות שמקבל גמלת הבטחת הכנסה/דמי מזונות שהחל 1/1/2003 לקבלה לפני באופן רציף ולא חלה חודשים 6 הפסקה בת רצופים לפחות בזכאותו לגמלה.

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור מאת המפקח מטעם ראש מינהלת השירות האזרחי - לאומי.

100%

50%

בית אריה קלנג המבנה המרשים למרגלות גבעת יונה ואל מול הנוף הימי, מהווה משכן של קבע לאומני אשדוד, בית לחברת חופית לתיירות ולאיגוד ערים לאיכות הסביבה ויהיה למרכז המבקרים של אשדוד.

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור רשמי מצה״ל או תעודת משרת מילואים פעיל.

על כל

5%

משרת בשירות מילואים פעיל

השטח

25

24

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

מסמכים נדרשים

שיעור ההנחה מארנונה 100% מכל שטח הבניין (לתקופה של עד חודשים) 12

הזכאים להנחה

סוג ההנחה

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

• הגשת הודעה בכתב ובה פרטי המבקש, פרטי הנכס וציון העובדה שהבניין חדש וריק. • העירייה רשאית לערוך ביקורת בבניין במהלך התקופה בה ניתנת ההנחה. וציון תקופה שבעבורה מבוקשת ההנחה וציון העובדה כי הנכס ריק מכל אדם וחפץ • העירייה רשאית לערוך ביקורת בבניין במהלך התקופה בה ניתנת ההנחה. • נכס ריק שאינו בשימוש ושאינו נכס מגורים, זכאי להקלה נוספת בארנונה לתקופה 50% בשיעור של חודשים נוספים. 30 של בתקופת ההנחה, הנכס יסווג לפי השימוש המותר בהיתר. לצורך כך, על המחזיק להגיש היתר בתוקף. • הגשת הודעה בכתב ובה פרטי המבקש, פרטי הנכס

מחזיק בבניין שהוא הבעל הראשון של בניין חדש ריק. שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך 12 תקופה רצופה של עד חודשים. המחזיק בבניין ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ, ושלא נעשה בו שימוש, 30 לתקופה של לפחות יום ברציפות.

בניין חדש

• המבקש מחזיק בנכס. * .)1 הוגשה בקשה חתומה (טופס * נמסרו מסמכים להוכחת זכאות (צילום ת”ז שלו ושל ילדיו) ותעודת גרושין/הסכם גירושין/תעודת פטירה. • אם הילד בשירות לאומי/צבאי יש להמציא אישור מהמוסד בו משרת.

100 עד מ”ר

20%

הורה עצמאי • כהגדרתו בחוק סיוע

למשפחות שבראשן הורה .1992 עצמאי, תשנ”ב • הורה עצמאי לילד המתגורר איתו המשרת בפועל בשירות סדיר או בת מתנדבת בשירות הלאומי - כל עוד הם משרתים כאמור, ובתנאי 21 שגילם אינו עולה על שנה. • אישור על פתיחת תיק חודשים. 24 גירושין מעל • אלמנים לילדים המתגוררים עמם עד גיל ובתנאי 21 או עד גיל 18 שמשרתים בשירות סדיר או בשירות לאומי.

100% מכל שטח הבניין (לתקופה של חודשים 6 עד במצטבר, כל עוד לא שונתה הבעלות בבניין)

בניין ריק

* בהתאם לטבלת הכנסה שתהיה .1/1/2020- בתוקף ב * .)2 הוגשה בקשה חתומה (טופס

בהתאם לטבלת הכנסה )3(

הנחה על פי מבחן הכנסה )3(

• הגשת הודעה בכתב ובה פרטי המבקש, פרטי הנכס

• פטור לכל

המחזיק בבניין שנהרס או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו ואין יושבים בו..

בניין שאינו ראוי לשימוש

שטח הבניין בשלוש השנים הראשונות בהתאם לסעיף לפקודת 330 העיריות. • לאחר תקופה זו תעריף מופחת לפי פקודת העיריות

גן הפיראטים גן השעשועים היפהפה, הממוקם ברצועת החוף מצפון לחוף מי-עמי, מציע פעילות כייפית לפעוטות והנאה לאימהות. בפארק מתקני שעשועים ואניית פירטים גדולה, ספסלי ישיבה, עציצי נוי וסככת צל ענקית.

וציון תקופה שבעבורה מבוקשת ההנחה וציון

העובדה שהבניין נהרס או ניזוק שאי אפשר לשבת בו. • יש לצרף מסמכים המאמתים את סיבת הבקשה • ההנחה תינתן ממועד מסירת

פארק אשדוד ים מהאתרים היפים והמזוהים ביותר עם דונם ובו 200- אשדוד. משתרע על כ אמפי פארק ענק, אגם מים ומזרקה מנגנת, מגרשי ספורט ומתקני שעשועים, תצפית נוף, גן סלעים ומדשאות רחבות.

ההודעה בכתב לעירייה. • העירייה רשאית לערוך ביקורת בנכס.

27

26

הנחות בעסקים

מסמכים נדרשים

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה מארנונה

סוג ההנחה

• אישור משרד הביטחון על זכאות לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), (נוסח 1959 - התשי”ט משולב) • אישור על פטור ממקדמות לפי סעיף לפקודת 181 עד 174 מס הכנסה לשנה הנוכחית. או אם היה חייב במקדמות - אישור כי אינו חייב במס הכנסה לאותה שנת כספים. • טופס “בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית לעסק “ • דוח שומה מאושר ממס הכנסה לשנת הכספים הקודמת לבקשה הכולל מחזור עסקאות נמוך מ- (נכון לינואר ₪ 291,069 .)2019 • מסמכים על הכנסה מכל מקור שהוא שלו ושל אלה המתגוררים אתו, כולל גמלאות קצבה וכו’ לחודשים אוקטובר -דצמבר לשנת הכספים הקודמת לבקשה. • למתגורר מחוץ לאשדוד: אישור מהרשות המקומית שהוא מתגורר בה על זכאותו להנחה בגין דירת מגוריו וסוגה.

• מחזיק בעסק שהוא נכה צה”ל, הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט (נוסח משולב) 1959 - • הפטור ממקדמות מס לפי לפקודת 181 עד 174 סעיף מס הכנסה או היה חייב במקדמות ובסוף השנה נקבע בשומה כי אין הוא חייב במס הכנסה לשנת הכספים הנדונה, רשאי להגיש בקשה לקבלת הנחה רטרואקטיבית לאותה שנה בלבד. המחזיק בנכס שנתקיימו לגביו כל התנאים שלהלן: • המחזיק הוא בעל העסק ואין הוא בעל עסק נוסף. שטח העסק אינו עולה על מ”ר. 75 • המחזיק הוא גבר שמלאו או אישה שמלאו לה 65 לו שנה. 60 • המחזיק הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו כמשמעותם בחוק מס ערך, אינו 1976 – מוסף, התשל”ו ₪294,542 עולה על הסכום .)2019 (נכון לינואר האמור יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בתחילת כל שנת כספים. • המחזיק זכאי להנחה מארנונה עבור דירת המגורים בה הוא מחזיק, מחמת הכנסה נמוכה (הכנסה לפי מספר נפשות)

על כל 2/3 השטח

נכה צה”ל בעסק

שיעור ההנחה עד השיעור לה הוא זכאי מחמת הכנסה חודשית נמוכה באותה שנת כספים בגין דירת מגוריו, ועד מ”ר משטח 40 הנכס. ההנחה מותנית באישור ועדת הנחות.

עוסק

זעיר

28

הקשר שלכם איתנו מהפיכת השירות באגף הגבייה נמשכת. כבר אין צורך להגיע לאגף הגבייה. את מרבית השירותים ניתן לקבל מהבית, בנוחות ובמהירות. אגף הגבייה מטפל בפניות באמצעות טפסים מקוונים תוך מתן קדימות להן. "הטפסים המקוונים נמצאים באתר עיריית אשדוד, שירותים בקליק, שירות מקוון בגבייה". פנייה בכתב: אגף הגבייה, עיריית אשדוד רחוב הגדוד אשדוד. 28 ת.ד 7710001 , מיקוד 10 העברי קבלת קהל במשרדי אגף הגבייה בבית העירייה: 08:15-12:00 ,16:15-18:15 : בימים א', ג' בין השעות 08:15-13:30 : בימים ב', ה' בין השעות ביום ד' אין קבלת קהל

היחידה לטיפול בפניות הציבור: לפניות הציבור באגף הגבייה באמצעות דוא״ל: rinat@ashdod.muni.com נציג קבילות הציבור - עו״ד דוד דבש לשירותכם ובדוא״ל: 08-8545893 : בפקס pniot@ashdod.muni.com "כחלק משיפור השירות לתושב ולצד השאיפה להנגיש את השירותים גם לאוכלוסיות מיוחדות ולשמור על כבודם ועל זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות – יזם אגף הגבייה בשיתוף האגף לשירותים חברתיים שירות חדש, ממש עד הבית. השירות מיועד לניצולי שואה, לאזרחים ותיקים, ולתושבים המוגדרים כסיעודיים, והוא כולל הגעה של צוות מאגף הגבייה עד למועדון היום או לבית התושב עצמו. הצוות יבצע עבורו את הבדיקה ואת הפעולות הנדרשות בנושא הנחה בארנונה בלבד. שירות עד הבית לאוכלוסיות קשישות תושבים המשתייכים לאוכלוסיות המיוחדות מוזמנים לפנות לגב' סיוון כהן רביבו 08-9568101 ,08-8545439 בטלפונים 15:00 עד 8:30 בימים א'-ה' בין השעות

אגף הגבייה

שירותים מקוונים

הגישה שלכם לטפסים מקוונים ולביצוע תשלומים שונים מכל מקום ובכל זמן!

לבירורים לתשלומים ולקבלת שירות

יש לפנות למוקד הטלפוני של אגף הגבייה בטלפון *אשדוד .) * 37222( מענה טלפוני ממוחשב לתשלומים שעות ביממה 24 (למעט שבתות וחגים). מענה טלפוני אנושי לתשלומים ובירורים: ימים א’ – ה’ בין השעות: 08:00–22:00 יום ו’ וערבי חג בין השעות: 08:00-13:00

WEB ה- השתדרג www.ashdod.muni.il www.paybill.co.il לתשלומים

שירות מקוון | שירותים בקליק | נכנסים לאפליקציית אשדודית או אתר האינטרנט העירוני

בקרוב נעבור למשכננו החדש

עיריית אשדוד

אז... למה אתם מחכים?! מורידים את האפליקציה ״אשדודית״ נרשמים בה ומתחילים ליהנות

אשדודית

31

תכנית קהילתית חדשנית מטעמם של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, אשל ועיריית אשדוד בני משפחה מטפלים

08-8516862 : לפרטים נוספים ורישום: טל

מיצוי זכויות ניצולי שואה בחינם ע"י עמותת "אביב" אשדוד במשרדי המחלקה לרווחת האזרח הוותיק ? האם בדקת את זכאותך

08-9238535 18:00-8:00 :‘ ימי א‘-ה

18

1

08-6221140 : לפרטים נוספים ורישום: טל

| chany@ashdod.muni.il

מרכז הזדמנותאשדודמתקדמים לעבודה

לשירותכם במחלקת עסקים לרשותכם, פעולות שאפשר לבצע באמצעות טפסים מקוונים. הלינקים לטפסים המקוונים נמצאים > באתר העירייה: שירותים בקליק שירות מקוון בגבייה.

שירות אישי במחלקת עסקים מחלקת העסקים משמשת כמרכז שירות עירוני לבעלי עסקים בנושא ארנונה, שילוט, שימור רחובות וגבייה. מרכז השירות מספק לבעל העסק מידע רלוונטי ועדכני, שירות אישי ע"י נציגת שירות אזורית המלווה את העסק בכל פנייה בנושאי ארנונה וגבייה. פנייה לקבלת שירות יכול ותתבצע באמצעות שירות פרונטאלי ו/או באמצעות שירותים מקוונים מתקדמים, כולל אפשרות לתאום פגישה בבית העסק ללא עלות ובתאום מראש. עבורנו, שירות איכותי ומקצועי - הם ערך עליון. זמני קבלת קהל: 16:00-18:00 ,08:15-12:00 יום א' - בין השעות 08:15-12:00 יום ב' - בין השעות 16:00-18:00 ,08:15-12:00 יום ג' - בין השעות 08:15-12:00 יום ה' - בין השעות 08-9561398 : מס' טלפון זמני מענה טלפוני מזכירות המחלקה: 08:30-15:00 ימים א'-ה' בין השעות - קומה ג' 22 כתובת: חיים משה שפירא בקרוב נעבור למשכננו החדש מוקד בירורים ותשלומים *37222 : טלפון שעות פעילות: 08:30-22:00 ימים א'-ה' בין השעות 08:30-13:00 ימי ו' וערבי חג בין השעות 12223722 טלפון רב קווי שעות 24 מענה טלפוני ממוחשב ביממה, למעט שבתות וחגים.

תושבים יקרים! עיריית אשדוד נערכת לביצוע אכיפת קנסות בגין עבירות שבוצעו על פי חוקי העזר העירוניים שטרם שולמו. על מנת להימנע מפעולות אכיפה מיותרות ומאי נעימות אבקשכם לדאוג לשלם את חובכם. לנוחיותכם ניתן לפנות למוקד הגבייה לבירורים/תשלומים בימים א׳-ה׳, בין השעות 077-7741270 : בטלפון 08:15-16:30 מחלקת חניה 08-9568033 : פקס | אשדוד 88 רחוב ז’בוטינסקי מחלקת פיקוח עירוני 08-8634870 : פקס | אשדוד 88 רחוב ז’בוטינסקי 08-9267119 : פקס | אשדוד 5 רחוב הראשונים מחלקת שיטור עירוני 08-8545242 : פקס | אשדוד 32 רחוב קדושי בלזן היחידה לאכיפה סביבתית (איכות הסביבה)

בקשה לנכס ריק הוראת קבע בבנק בקשה להנחה עוסק זעיר קבלת שוברים בדוא"ל

החלפת מחזיק בנכס הוראת קבע באשראי שינוי כתובת למשלוח דואר

www.ashdod.muni.il באתר העירייה בכתובת: את הפעולות הבאות: צפייה בצילומים של הרכב בגינו ניתן הדו״ח

הנחת נכה צה"ל

או באפליקציית אשדודית, ניתן לבצע

נציגות מחלקת העסקים – לשירותכם: לריסה טרייגר אזורים: א', ב', ג' ועורף הנמל

תשלום הדו״ח הגשת ערעור הגשת בקשה להישפט

שריתה בר זיו אזור התעשייה הכבדה

עוברים לתשלום החניה באמצעות רק

סימה לוי אזורים: ו', ח', ט', י', יא', יב', יג', טו', טז', יז' אתי אילוז אזורים: ה', סטאר סנטר, אזור תעשייה צפוני רחל לוי אזורים: ד', ז', ביג פאשן ואזוה"ת הקלה

אורית פרץ אזורים: סיטי, מרינה, קריה, מע"ר

גליה אביר שילוט ושימור רחובות

הכרטיס האלקטרוני או

הטלפון הסלולרי

www.ashdod.muni.il כל הפרטים ב:

35

34

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker