חודש העלאת המודעות לזכויות והזדמנויות שוות לאנשים עם מוגבלות

תכנית קהילה נגישה

פעילי קהילה נגישה פועלים לאורך כל השנה לשנות עמדות ולנפץ סטיגמות כלפי אנשים עם צרכים נוספים בקרב הדור הצעיר. הפעילים נכנסים להסברות במערכת החינוך, בבתי ספר יסודיים ובתיכונים, ועורכים הסברות חווייתיות לתלמידים תוך שהם מספרים גם את סיפורם האישי. השנה הרחבנו את פעילות ההסברה לעוד חמישה בתי ספר חדשים בנוסף לבתי הספר הוותיקים אליהם נכנסים הפעילים כבר שנים.

Made with FlippingBook - Online catalogs