חודש העלאת המודעות לזכויות והזדמנויות שוות לאנשים עם מוגבלות

פרוייקט יחד – הפארק הנגיש

פארק יחד - הפארק הנגיש הוא פרויקט המשלב נגישות פיזית עם נגישות חברתית לצורך קידום חיי הפנאי של ילדים עם מוגבלות ושילובם עם שאר ילדים בני גילם במטרה ליצור שינוי עמדות רב - היקף בתחום קבלת השונה ובכך לפעולך לשילובם של ילדים עם מוגבלות ומשפחותיהם בפעילות פנאי . בקהילה הפעי לות מתקיימת במתחם הפארק הנגיש שהוא חלק מפארק אשדוד ים. פעילות הסברה: במהלך חודש העלאת המודעות התקיימו 2 הסברות בבית ספר התיכון מקיף י' בנושא שבוע העלאת המודעות וחשיבותו. ההסברה כללה תלמידים מכיתות חינוך רגיל וחינוך במהלך ההסברה חילקנו לתלמידים פתקים, כאשר מחצית מהפתקים כללו מגבלה מסוימת, ומחציתם נותרו ריקים. ביקשנו מהתלמידים לעמוד בשורה, והתלמידים התבקשו להתקדם בכל פעם שהם מרגישים שמה שכתוב להם בפתק - אינו מונע מהם להשתלב בחברה. בסוף השיעור, שאלנו את התלמידים שנותרו מאחור - מה כתוב להם בפתק, שגרם להם לה י שאר מאחור. כולם ענו בפה אחד: מגבלה. כך, פתחנו דיון על הפערים שקיימים בחברה, על המשמעות של הכלה ושילוב, וחשיבותו של השבוע הזה. התלמידים הביעו עניין רב, והדגישו כי הדרך בה המסר הועבר - נגעה בהם מאוד.

מיוחד.

Made with FlippingBook - Online catalogs