חוגגים עצמאות 75 באשדוד

זמני המטס מעל אשדוד

11:27 11:28 11:30 11:34 11:34 11:36 11:38 12:19 12:19 14:26

רעם קרב ברק קרב אדיר קרב

ראם תובלה ותדלוק

סופה קרב

נחשון סיור ובקרה

צופית סיור שובל כטמ"ם איתן כטמ"ם

עפרוני

אשדוד חוגגת עצמאות

Made with FlippingBook Ebook Creator