חוגגים עצמאות 75 באשדוד

במת משלנו

להקת שלום ישראל צילום: גדי דגון

להקת פרחי אשדוד צילום: שירה שטרית צילום: לויטס וצ׳רטקוב סטודיו מוב

צילום: גיטל פרס

סטודיו נוי דאנס

אשדוד חוגגת עצמאות

Made with FlippingBook Ebook Creator