לוח שנה סביבתי 2018-2019

בטבע שלי אשדוד

2018 June

סיון-תמוז תשע"ח יוני

6

22

יום הילדים הבינלאומי

י"ט

י"ח

בהעלותך

כ"ה 1 8

כ"ו 2 9

י-ם ת"א חיפה

20:21 20:24 20:25

י-ם ת"א חיפה

19:04 19:21 19:16

23

יום איכות הסביבה הבינלאומי

יום האוויר הנקי הבינלאומי

יום האוקיינוסים הבינלאומי

כ"ד

כ"ג

כ"ב

כ"א

כ'

שלח לך

כ"ז 3 10 17 24 ד' י"א

כ"ח 4 11 18 25 ה' י"ב

כ"ט 5 12 19 26 ו' י"ג

ל' 6 13 20 27 ז' י"ד

א' 7 14 21 28 ח' ט"ו

י-ם ת"א חיפה

20:25 20:28 20:29

י-ם ת"א חיפה

19:08 19:25 19:19

24

ג'

ב'

קרח י-ם ת"א חיפה

ט' 15 22 29 ט"ז

י' 16 23 30 י"ז

20:28 20:31 20:32

י-ם ת"א חיפה

19:11 19:27 19:22

25

היום העולמי למאבק במדבור ובבצורת

יום הפיקניק הבינלאומי

חוקת י-ם ת"א חיפה

20:30 20:33 20:34

י-ם ת"א חיפה

19:13 19:29 19:24

26

בלק י-ם ת"א חיפה

20:30 20:33 20:35

י-ם ת"א חיפה

19:13 19:30 19:25

״תן דעתך שלא תקלקל ותחריב עולמי, שאם תקלקל אין מי שיתקן קהלת רבה ז', י"ג אחריך״

שפך נחל לכיש צלמת: ימית הוניקמן, פרץ

Made with FlippingBook flipbook maker