לוח שנה סביבתי 2018-2019

בטבע שלי אשדוד

2018 September

אלול-תשרי תשע"ח-תשע"ט ספטמבר

9

35

כ"א

כי תבוא

כ"ח 1 8

י-ם ת"א חיפה

19:40 19:42 19:42

36

כ"ז

כ"ו

כ"ה

כ"ד

כ"ג

כ"ב

נצבים י-ם ת"א חיפה

כ"ט 2 9

א' 3 10 17 24 ח' ט"ו

ב' 4 11 18 25 ט' ט"ז

ג' 5 12 19 26 י' י"ז

ד' 6 13 20 27 י"א י"ח

ה' 7 14 21 28 י"ב י"ט

י-ם ת"א חיפה

18:20 18:37 18:29

19:31 19:33 19:32

37

ו'

צום גדליה

א' ראש השנה

ב' ראש השנה

ערב ראש השנה

וילך שבת שובה

י"ג 15 22 29 כ'

י-ם ת"א חיפה

18:11 18:27 18:20

י-ם ת"א חיפה

19:21 19:23 19:23

38

שבוע ניקיון חופים יום האוזון העולמי

יום כיפור

ערב יום כיפור

ז'

יום ללא מכוניות

האזינו

כ"א 16 30

י-ם ת"א חיפה

18:01 18:18 18:11

י-ם ת"א חיפה

19:12 19:14 19:13

י"ד 23

39

ערב סוכות

ב' דחוה"מ

ג' דחוה"מ

ד' דחוה"מ

ה' דחוה"מ

א' דחוה"מ

סוכות

שבת חוה"מ סוכות

י-ם ת"א חיפה

17:52 18:09 18:01

י-ם ת"א חיפה

19:03 19:04 19:04

הושענא רבה

"אם כל אחד ידאג לנקות את מפתן ביתו העולם יהיה נקי יותר" אמא תרזה

פארק אשדוד ים, מיזם 'משקפיים ורודים' מחזור ג' צלם: דודי רביבו

Made with FlippingBook flipbook maker