לוח שנה סביבתי 2018-2019

בטבע שלי אשדוד

2018 December

כסלו-טבת תשע"ט דצמבר

12

48

כ"ג

וישב י-ם ת"א חיפה

ל' 1 8

17:14 17:15 17:13

49

כ"ט

כ"ח

כ"ז

כ"ו

כ"ה

כ"ד

א' חנוכה

ב' חנוכה

ג' חנוכה

ד' חנוכה

ה' חנוכה

ו' חנוכה

מקץ שבת חנוכה

א' 2 9

ב' 3 10 17 כ"ג 31 ט'

ג' 4 11 18 25 י' י"ז

ד' 5 12 19 26 י"א י"ח

ה' 6 13 20 27 י"ב י"ט

ו' 7 14 21 28 י"ג כ'

י-ם ת"א חיפה

15:59 16:15 16:06

י-ם ת"א חיפה

17:14 17:15 17:13

50

ז'

ז' חנוכה

ח' חנוכה

ויגש

י"ד 15 22 29 כ"א

י-ם ת"א חיפה

16:01 16:16 16:07

י-ם ת"א חיפה

17:16 17:17 17:15

51

ח'

צום עשרה בטבת

ויחי

כ"ב 16 30

י-ם ת"א חיפה

16:04 16:19 16:10

י-ם ת"א חיפה

17:19 17:20 17:18

ט"ו 23

ט"ז 24

52

שמות י-ם ת"א חיפה

י-ם ת"א חיפה

16:08 16:23 16:14

17:23 17:24 17:22

"כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן" כוחן של פעולות פשוטות אלו יתעצם באלפי מונים, ככל שיגדלו מספר המאמצים אותן. הפיצו הלאה ועודדו אחרים לפעול כמוכם!

שפך נחל לכיש צלם: קובי בן אלי

Made with FlippingBook flipbook maker