לוח שנה סביבתי 2018-2019

בטבע שלי אשדוד

2019 February

שבט-אדר א' תשע"ט פברואר

2

5

כ"ז

כ"ו

משפטים

ג' 1 8

ד' 2 9

י-ם ת"א חיפה

17:51 17:53 17:51

י-ם ת"א חיפה

16:37 16:53 16:44

6

ב'

א'

ל'

כ"ט

כ"ח

יום המשפחה

תרומה

ה' 3 10 17 24 י"ב י"ט

ו' 4 11 18 25 י"ג כ'

ז' 5 12 19 26 י"ד כ"א

ח' 6 13 20 27 ט"ו כ"ב

ט' 7 14 21 28 ט"ז כ"ג

י-ם ת"א חיפה

17:57 17:58 17:57

י-ם ת"א חיפה

16:43 16:59 16:51

7

י"א

י'

תצוה י-ם ת"א חיפה

י"ז 15 22

י"ח 16 23

18:03 18:04 18:03

י-ם ת"א חיפה

16:49 17:06 16:57

8

פורים קטן

כי תשא

י-ם ת"א חיפה

18:08 18:10 18:08

י-ם ת"א חיפה

16:55 17:11 17:03

9

נאמני ניקיון, הם העיניים של הסביבה. הצטרפו למערך נאמני הניקיון.

דולפינן מצוי, באדיבות מחמל"י מרכז הדולפין והים צלם: דר' אביעד שיינין

Made with FlippingBook flipbook maker