לוח שנה סביבתי 2018-2019

בטבע שלי אשדוד

2018 January

טבת-שבט תשע"ח ינואר

1

1

י"ט

י"ח

י"ז

ט"ז

ט"ו

י"ד

שמות י-ם ת"א חיפה

כ"א 1 8

כ"ב 2 9 כ"ט

כ"ג 3 10 17 24 31 א' ח' ט"ו

כ"ד 4 11 18 25 ב' ט'

כ"ה 5 12 19 26 ג' י'

כ"ו 6 13 20 27 ד' י"א

17:29 17:30 17:28

י-ם ת"א חיפה

16:14 16:29 16:20

2

כ'

וארא י-ם ת"א חיפה

כ"ז 7 14 21 28 ה' י"ב

17:34 17:36 17:34

י-ם ת"א חיפה

16:19 16:35 16:26

3

כ"ח

בא

ו' 15 22 29 י"ג

ז' 16 23 30 י"ד

י-ם ת"א חיפה

17:40 17:42 17:40

י-ם ת"א חיפה

16:26 16:41 16:32

4

התחלת ספירת ציפורי בר

בשלח שבת שירה

י-ם ת"א חיפה

17:46 17:48 17:46

י-ם ת"א חיפה

16:32 16:48 16:39

5

ט״ו בשבט

״כי האדם עץ השדה״ דברים כ׳, יט׳

שקדיה בתל אשדוד צלם: בועז רענן

Made with FlippingBook flipbook maker