לוח שנה סביבתי 2018-2019

בטבע שלי אשדוד

2019 March

אדר א'-אדר ב' תשע"ט מרץ

3

9

כ"ה

כ"ד

ויקהל שבת שקלים

א' 1 8

ב' 2 9

י-ם ת"א חיפה

17:01 17:17 17:09

י-ם ת"א חיפה

18:13 18:15 18:14

10

ל'

כ"ט

כ"ח

כ"ז

כ"ו

פקודי י-ם ת"א חיפה

ג' 3 10 17 31 י' כ"ד

ד' 4 11 18 25 י"א י"ח

ה' 5 12 19 26 י"ב י"ט

ו' 6 13 20 27 י"ג כ'

ז' 7 14 21 28 י"ד כ"א

י-ם ת"א חיפה

17:06 17:22 17:14

18:18 18:20 18:19

11

ט'

ח'

ויקרא שבת זכור

ט"ו 15 22 29 כ"ב

ט"ז 16 23 30 כ"ג

י-ם ת"א חיפה

17:11 17:27 17:20

י-ם ת"א חיפה

18:23 18:25 18:24

12

תענית אסתר

פורים

שושן פורים

צו

י-ם ת"א חיפה

17:16 17:32 17:25

י-ם ת"א חיפה

18:28 18:30 18:29

י"ז 24

13

שמיני שבת פרה

י-ם ת"א חיפה

18:20 18:37 18:30

י-ם ת"א חיפה

19:33 19:35 19:35

"הכשרונות שבעלי החיים גדולים בהם מבני האדם, נובעים מהיותם הרב קוק שברים של נשמה עליונה שהתחלקה לסעיפים רבים"

משכן לאמנויות הבמה אשדוד צלם: קובי בן אלי ֿֿ הכלב פארק אשדוד ים, החתול

Made with FlippingBook flipbook maker