לוח שנה סביבתי 2018-2019

בטבע שלי אשדוד

2018 February

שבט-אדר תשע"ח פברואר

2

5

י"ח

י"ז

ט"ז

יתרו

כ"ג 1 8

כ"ד 2 9

כ"ה 3 10 17 24 ב' ט'

י-ם ת"א חיפה

17:52 17:54 17:52

י-ם ת"א חיפה

16:38 16:54 16:46

6

משפטים שבת שקלים סיום ספירת ציפורי בר

כ"ב

כ"א

כ'

י"ט

כ"ו 4 11 18 25 ג' י'

כ"ז 5 12 19 26 ד' י"א

כ"ח 6 13 20 27 ה' י"ב

כ"ט 7 14 21 28 ו' י"ג

י-ם ת"א חיפה

17:58 17:59 17:58

י-ם ת"א חיפה

16:45 17:01 16:52

7

יום המשפחה

א'

ל'

תרומה

ז' 15 22

ח' 16 23

י-ם ת"א חיפה

18:04 18:05 18:04

י-ם ת"א חיפה

16:50 17:07 16:58

8

תצוה שבת זכור

י-ם ת"א חיפה

18:09 18:11 18:09

י-ם ת"א חיפה

16:56 17:12 17:04

9

תענית אסתר

"הגישה שלך, לא הכישרון שלך, תקבע כמה גבוה אתה תגיע״ זיג זיגלר

שלדג גמדי, פארק לכיש צלם: קובי בן אבי

Made with FlippingBook flipbook maker