לוח שנה סביבתי 2018-2019

בטבע שלי אשדוד

2018 April

ניסן-אייר תשע"ח אפריל

4

14

כ"ב

כ"א

כ'

י"ט

י"ח

י"ז

שביעי של פסח

אסרו חג

ט"ז

א' חוהמ"פ

ב' חוהמ"פ

ג' חוהמ"פ

ד' חוהמ"פ

ה' חוהמ"פ

יום הבריאות הבינלאומי

שמיני י-ם ת"א חיפה

כ"ג 1 8

כ"ד 2 9

כ"ה 3 10 17 24 ב' ט'

כ"ו 4 11 18 25 ג' י'

כ"ז 5 12 19 26 ד' י"א

כ"ח 6 13 20 27 ה' י"ב

כ"ט 7 14 21 28 ו' י"ג

19:39 19:41 19:41

י-ם ת"א חיפה

18:25 18:42 18:35

15

יום השואה

תזריע מצורע

י-ם ת"א חיפה

19:44 19:46 19:46

י-ם ת"א חיפה

18:31 18:47 18:41

16

א'

ל'

יום העצמאות (הוקדם)

יום הזכרון לחללי צה"ל (הוקדם)

אחרי מות קדושים

ז' 15 22 29 י"ד

ח' 16 23 30 ט"ו

י-ם ת"א חיפה

19:49 19:52 19:52

י-ם ת"א חיפה

18:36 18:52 18:46

17

יום כדור הארץ בעולם

יום הספר הבינלאומי

אמור י-ם ת"א חיפה

19:55 19:57 19:58

י-ם ת"א חיפה

18:40 18:57 18:51

18

"בכדור הארץ לא משחקים! חושבים עולמי, פועלים מקומי"

חוף לידו, מיזם 'משקפיים ורודים' צלם: שי קדוש

Made with FlippingBook flipbook maker