משיב הרוח אירועי תרבות למבוגרים באשדוד ללא עלות פברואר 2024

בשור איל% : צילו)

ה 5 הכני ! חופשית

פיוטי! במופע נהדר מורי- 15:00 | שני יו! | 5.2.24 (‘ ט רובע ) מלכה ק- קהילתי מרכז

www.ironit.org.il | *6452 | מוגבל המקומות פר 5 מ . באתר מראש ברישו! מותנית ה 5 הכני

הכני#ה ! חופשית

שקדי הד# 5 צילו

פי#ול #דנת שקדי הד# האמנית מנחה

11:15 | שני | 26.2.24 חרצית קהילתי מרכז www.ironit.org.il | *6452 | מוגבל המקומות מ#פר . באתר מראש 5 ברישו מותנית הכני#ה

ה 8 הכני ! חופשית

רוז& מרקובה וחנה צמיר עמית 0 צילו

שיר $ אר קפל& ואיה טולדנו עיד& 0 ע 11:00 | חמישי | 29.2.24 תרבות מרכז מונארט www.ironit.org.il | *6452 | מוגבל המקומות פר 8 מ . באתר מראש 0 ברישו מותנית ה 8 הכני

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online