מטה חירום מנחה מקוצר לרמט ולראשי המכלולים 2023

מנחה מקוצר לרמ"ט ולראשי המכלולים עיריית אשדוד מטה חירום תרשים טיפול זירה - נפילת רקטה באשדוד

4

3

2

1

איתור

התמגנות

התראת אזעקה

שיגור רקטה

שלב מיידי

מרה״פ בטחון

מוקד עירוני בחירום

מד״א

מחפר חילוץ

פגיעה

הנדסה ותשתית

כבוי אש

חפ״ק מטה משימתי

גד׳ חילוץ

משטרה

פקע״ר

בטחון עירוני

משטרה/חבלה

צוות רווחה בית חולים

מרכז פנוי וקליטה

תברואה ונקיון פיקוח עירוני

תושבים שהתפנו

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 2023 אשדוד, נוסח מתעדכן, מהדורה חמישית: נובמבר

תקציר סדר פעולות ב-״התחממות גזרה״ מרגע הכרזת כוננות מיידית ראש העיר/ראש המטה/קב״ט עירוני: .1

א. יפעיל שיקול דעת לגבי הרכב כינוס מטה חירום: . מטה חירום מלא לרבות צוותי כוננות ותאים. 1 . מטה חירום מלא ללא צוותי כוננות ותאים. 2 . מטה חירום מצומצם. 3 ב. הפעלת כשירות אוטומטית ליח' הבאות: . מוקד עירוני 1 . מרה"פ 2 . מטה משימתי כונן 3 ג. הערכת מצב והחלטות ראשוניות מיידיות- במטה חירום מצומצם. מוכנות מלאה לשלב המיידי ומטה משימתי מוכנות מלאה לשתי זירות ויותר 31 ' של כל הכוחות לטובת השלב המיידי. ראה עמ

. קבלת הנחיות התגוננות מפקע"ר. 1 . יש/ אין "כיפת ברזל", ומשמעויות. 2 . הסברה ומענה לפניות האוכלוסייה, ודבר ראש העיר. 3 . ריענון דרישות מהאוכלוסייה: פתיחת אינטרקום לובי, פתיחת גגות. 4 . בטחון: פתיחת מקלטים ציבוריים, מיגוניות, פעמוניות וממ״קים, ובדיקת תקינות. 5 מוקד: היערכות לנוהל פתיחת מקלטים פרטיים ולהזמין תלונות. *מקלטים עם רכוש או ציוד יקר, יש לאבטח באחריות הביטחון. . האצת המוכנות משגרה לחירום. 6 .חימום המרה"פ עד לכשירות מלאה. 6.1 . חימום המוקד עד לכשירות מלאה, כולל צוותי פתיחת מקלטים 6.2 פרטיים ותיקון דלתות / חלונות בממ"דים פרטיים. . חימום כל המטות המשימתיים והכוחות לטובת השלב המיידי 6.3 עד להשגת כשירות מלאה לשלב המיידי. . חימום המכלולים והתאים לכשירות מלאה. 6.4 . מכלול כ"א ומתנדבים ריענון כולל של הפוטנציאל והביקושים. 7 . מכלול חינוך: 8 . יש / אין לימודים ומשמעויות. 8.1 . שמרטפיות- הערכות לפתיחה. 8.2 . צוותי שפ"ח - כניסה לכוננות. 8.3 . מכלול שירותים חברתיים ובריאות- סגירת פערים למוכנות מלאה. 9 . מכלול הסברה ומידע - סגירת פערים למוכנות מלאה, ריענון הודעות נצורות מיידיות 10 הפעלת קבוצות החמ"ל וחימום תא תקשורת חרדי. . מדיניות התנהגות בקרה ושליטה באתרי בנייה בכלל והסמוכים למוסדות חינוך בפרט. 11 . נקודות ביקורת / מחסומים בכניסה לעיר. 12 . ״זמן יקר״ וסגירת פערים כוללת. 13

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 1

תוכן עניינים: תקציר סד"פ - בהתחממות גזרה

עמודים

1 3-5 3 5 6-8 6-7 8 8-9 10

א'. "פתע–פתע": התחממות גזרה או הכרזה על מצב . כינוס ועדת מל"ח/מטה חירום/מטה חירום מצומצם 1 "פתע- פתע" אזעקה באשדוד - סדר פעולות 1.2 ב'. האצת המוכנות במעבר משגרה לחירום . משגרה לחירום - האצת המוכנות 1 . "פתע - פתע" בשגרת חירום - (נפילה בשטח בנוי - עבודה לפי שלבים) 2 השלב המיידי 2.1 . הערכת מצב – דגשים 3 חינוך - לימודים 3.1 חינוך - קטגוריות ראשיות יש/אין לימודים 3.1.1 חינוך - סוגי מוסדות החינוך והפעילויות להתייחסות 3.1.2 חינוך - דגשים להתייחסות 3.1.3 החלטות בעניין כינוסים, אירועים, התקהלויות ואתרי בניה 3.2 מדידת אינדקציות לחוסן קהילתי, המודל האשדודי 3.3 משימות חוסן - כללי 3.3.1 הערכת מצב - סדר דוברים מפורט 3.4 ג'. מכלולים – דגשים . מכלול חינוך 1 . מכלול שירותים חברתיים ובריאות 2 . מכלול אוכלוסייה ותפעול 3 . מכלול הנדסה 4 . מכלול כח אדם ומתנדבים 5 . צוות כלכלה 6 . מכלול לוגיסטיקה 7 . מכלול הסברה ומידע 8 . מוקד - דגשים 9 . מרכז הפעלה - דגשים 10 אזעקה, צופרים – דגשים 10.1 ט להשלמת שלב המוכנות בזמן חירום – "זמן יקר" ״ ד'. דגשים לרמ ה'. קבוצות תכנון – תכנית עבודה מפורטת לביצוע ו'. עקרונות ההתמודדות עם מצבי אסון ז'. סוף דבר ח'. רשימת נספחים . השלב המיידי - סכמת סדר פעולות רשותי לכל הכוחות. 1 . מטה משימתי – סדר הליכה וסד"פ. 2 שלב המענה הראשוני 2.2 שלב המענה המשלים 2.3 שלב השיקום 2.4

11 11

12 12 12 13 13 14 15

16-19 20-25 20

21 21

22 22 22 23 23 24 25 25 26-27 28 29 30 31-43 31 32 33 34 35-41

בד"ח לכשירות. + . מרה"פ - מעבר משגרה לחירום 3 בד"ח לכשירות. + . מוקד עירוני - מעבר משגרה לחירום 4 . אירוע הרס – סד"פ 5 פ רשותי לשלב המיידי. ״ ס, סד ״ . אירוע חומ 6 . מבנה ארגוני בחירום. 7

42 43

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 2

א

"פתע - פתע", התחממות גזרה או הכרזה על מצב: או הנחיית פקע"ר להיערכות למצב חירום מיוחד בעורף. התבחין להתחממות גזרה: אזעקה באשקלון (לרבות, אירועים לא ביטחוניים עם פגיעה בתשתית ו/או עם לכודים, פצועים, הרוגים). ,5 + ' הזימון עד ק מטה חירום מצומצם באחריות: רמ"ט / קב"ט, במיידי - כינוס , או במיידי מטה חירום מלא במקרה של אזעקה באשדוד. 30 + ' הגעה עד ק .)8 ' עד מס 1 ' (מטה חירום מצומצם - ראה ממלאי תפקידים ממס .1 .2 הערה: לחברי מטה / ראשי מכלולים הגרים מחוץ לעיר, יוזעקו גם מספרי

מטה חירום: 1.1

. יו"ר הוועדה - דר' יחיאל לסרי. 1 . רמ"ט הועדה - בן עדי אילן. 2 . קב"ט- אריה איטח. 3

מטה חירום מצומצם

. מנהל שולחן מרכזי - מרה"פ - יורם אסרף. 4 . מכלול אוכלוסייה ותפעול - שלמה רוטנברג. 5 א. מנהל תא חרדי - רפאל עמר. 5 . מכלול כ"א ומתנדבים – מירב שרת. 6 . מכלול מידע לציבור - דינה בר אולפן. 7 . מוקד עירוני - דוד דבש. 8 . פקע"ר - נציג פקע"ר, יקל״ר. 9 .ע. רמ"ט - אילנית הראל. 10 . מכלול הנדסה ותשתיות - רולנדו רייטר. 11 . מכלול שירותים חברתיים ובריאות- רונית צור. 12 . מכלול חינוך - אריה מימון. 13

. חינוך לא פורמאלי - אורן טואיל. 14 . מכלול לוגיסטיקה - אופיר היימן. 15 רומי אבן דנן. + . איכה"ס – יעקב פלאצ'י 16 . כלכלה – עודד לוי 17 .יצירת קשר עם נציגי משטרת ישראל, כב"א, מד"א, רח"ל. 18

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 3

א

. צוותי כוננות של כל המכלולים -לוודא זמינות, כשירות ומקצועיות. 19

.תורן יח' מחשוב: באחריות - יוסי בן סימון, (דגש כללי). 19.1 ל - באחריות יוסי/ארז וחימום מערכת שועל להפעלה. ״ .כונן מערכת שוע 19.2 .2 ' מס + - ארז דרור GIS .כונן 19.3 .תורן חשמל, באחריות – יוחאי אמיר. 19.4 .כונן "ארכיב", באחריות – רולנדו רייטר. 19.5 .כונן וטרינר לטיפול בחיות מחמד נטושות בזירה- ד"ר משה דהן. 19.6 . מוכנות צוותי סער. 19.7 . מנהל אתר הרס רשותי. 19.8 . צוות בקרה ומעקב אחר ביצוע החלטות: מבקר העירייה. 20

כניסה למצב כוננות

. אחראי מדידת חוסן קהילתי: שרית ניסים. 21 . פתיחת חמ"ל ביטחון במרכז ההפעלה. 22

הערה: * לפי הצורך, ובשק"ד רמ"ט/ קב"ט: לצרף לכינוס: 1.1.2

.3- ו 2 א.מספרי ב. משטרה, מד"א וכב"א. ג. צוות תאי מכלולים בהרכב מלא. ארכיב, וטרינר, חשמל, שוע"ל. ,gis ד.צוותי כוננות: *לשק"ד רוה"ע כינוס ועדת מל"ח בהרכב מלא.

דגשים: 1.1.3

.להמשיך ולחזק את ההפעלות האוטומטיות של השלב המיידי – לוודא מוכנות מלאה. א . בחינת זמינות בעלי תפקידים ויכולת הפעלת מסגרות. ב 1 ' עבודה לפי תקציר סדר פעולות בהתחממות גזרה – ראה עמ ג. .)26 ' . המשך הערכות וסגירת פערים סדר עדיפות לפי מדדי הכשירות – זמן יקר (ראה עמ ד .19:00 08:30 : . לשמור כמידת האפשר את שעון הלחימה ה מוקד עירוני ומרה"פ: מלא. ו. . לשמר עבודה במשמרות: בוקר: מלא, צהריים: שילדי, לילה: מינימלי. ז

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 4

א

"פתע-פתע" - אזעקה באשדוד, סדר פעולות: 1.2

דקות

הודעת וואטס בקבוצת חירום אשדוד על אזעקה, כולל בקשה לאישור ההודעה ולהמתין להנחיות- באחריות קב"ט. הודעת וואטס לכינוס צוות מטה חירום מצומצם במוקד או מטה שילדי במרה"פ באופן באחריות רמ"ט / קב"ט. +20-' מיידי ועד ק קב"ט / מוקד- בטלפון / וואטס לעדכון ראש העיר בעובדות הידועות- באחריות קב"ט/ מוקד. בטלפון/ וואטס עדכון ראש העיר בעובדות הידועות לרבות תמונת מצ"ב ראשונית - באחריות קב"ט/מוקד. )3 מרה"פ- באחריות הקב"ט, עם כניסתו לכשירות מלאה של המרה"פ – (ראה נספח ולאחר הוצאת השלב המיידי לדרך. ניהול האירוע עובר באופן מסודר מהמוקד העירוני למרה"פ. .)2 מטה משימתי על כל יחידותיו - באחריות ראש מכלול אוכלוסייה, (ראה נספח ): בטחון, פיקוח עירוני, 1 כל היח' וצוותי ההתערבות המשתתפות בשלב המיידי, (ראה נספח תשתיות, שיטור עירוני, מטה רובעי משימתי על כל יחידותיו ), חפ"ק רוה"ע – מוקד עירוני. 1 (ראה נספח במקרה של נפילה עם משמעות, הזנקת כוחות השלב המיידי לזירה הראשונה באחריות המוקד העירוני. זימון כל חברי מטה חירום, ובמקרה של אתר הרס כבד כולל תאים וכוננים. מוקד ומרה״פ בכשירות לקליטת האירוע השני עם סיום השילוח של השלב המיידי המוקד יעביר המקל למרה״פ בתיאום. הערכת מצב והחלטות ראשוניות של מטה חירום מצומצם/מטה חרום באחריות רוה״ע/ רמ"ט/קב"ט. ב"פתע-פתע" - השלב המיידי ינוהל במוקד העירוני, עד למסירת מקל למרה"פ. הודעה בוואטס על כניסה לכשירות מלאה של היח' הבאות: .4 מוקד עירוני- באחריות מנהל המוקד – ראה נספח

2 + ' עד ק

3 + ' עד ק

5 + ' עד ק

10 + ' עד ק

הערה:

10 + עד ק

10 + ' עד ק

20 + ' עד ק

30 + ' עד ק

מוקד ומרה"פ בכשירות לקליטת אירוע שלישי ואילך.

30 + ' עד ק

מוקד ומרה"פ בכשירות מבצעית מלאה.

40 + ' עד ק

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 5

ב

האצת המוכנות במעבר משגרה לחירום: (באחריות מטה חירום שילדי): . משגרה לחירום: 1 . האצת המוכנות לחירום בכינוס מטה חירום שילדי: 1.1 .)3 . חימום מרכז ההפעלה ובדיקת כשירות מלאה, (לפי רשימת תיוג מסומנת נספח 1.1.1 כולל כל הגיבוי הנדרש לעבודה ידנית. .)4 . חימום מוקד עירוני ובדיקת כשירות מלאה, (לפי רשימת תיוג מסומנת נספח 1.1.2 . להכניס לכוננות וכשירות מלאה - "לשלב המיידי" של נפילה בבנוי את כל הגורמים הבאים: 1.1.3 * מטה משימתי רובעי - צוות ראשון בהרכב מלא, בכשירות מלאה. * בטחון - ניידת, צוות ראשון וקב"ט - גשש על אופנוע. * פיקוח עירוני, שיטור עירוני. * צוות התערבות רווחה/שפ"ח. * צוות התערבות מידע לציבור. * ראש המטה המשימתי רובעי - ימנה בעל תפקיד, לדיווח לאחור והעברת דרישות למול המקבילים לו במוקד העירוני/ מרכז ההפעלה – בהתאם לשלב. * תשתיות - צוות ראשון בכשירות מלאה, (קונסטרוקציה, מים וחשמל). * מוקד רואה בכשירות מלאה, והאצת היערכות ל"מוקד אחוד"- משטרה, כב"א ופקע"ר, התחברות לשוע"ל והעלאת מפת הפוליגונים. להכניס לכוננות וכשירות מלאה את כל המכלולים/תאים ומסגרות. 1.1.4 באחריות ראשי צוותים לוודא: ציוד מגן אישי, פנסים לפי הצורך, מגפונים לפי הצורך, אפודים זוהרים הערה: עם כיתוב בולט ומכשירי קשר תקינים. ציוד זה יאוכסן במהלך השנה אצל הצוותים. צוותי 6 המטות המשימתיים וכל 6 * מכלולים - מחממים את המוכנות והכוננות עד למבצעיות מלאה, של כל מטות משימתיים בעת 6- זירות, (לפי סכמת מודל "השלב המיידי"). במקרה בו ידרשו יותר מ 6- ההתערבות ל ובעונה אחת, יחזרו המטות המשימתיים לתיפקוד לפי הרובע עליהם הם אחראים בשגרה. הערכת מצב ראשונית, וקבלת הנחיות התגוננות מפקע"ר. 1.2 עדכון יש/ אין "כיפת ברזל" ומשמעויות. 1.3 כוננות צוות תחזוקה בחירום - מוקד עירוני, (חלונות, דלתות בממד"ים ומקלטים פרטיים). 1.4 דים פרטיים ומרחבים מוגנים ציבוריים. ״ הסברה ומענה לפניות האוכלוסייה ופרסום השירות למקלטים וממ 1.5 ניטור וניתוח הלכי רוח - מוקד וברשתות. 1.6 פעולות הסברה ראשוניות ודבר ראש העיר- רצוי בוואטסאפ ובכל ערוץ תקשורת אפקטיבי. 1.7 ריענון לאוכלוסייה דגשי מדיניות "הכי מוגן שיש". 1.8 *יבחן העלאת אתר אינטרנט מיוחד לשע"ח שמחליף את האתר הרגיל

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 6

ב

ריענון דרישות: פתיחת לובי, פתיחת גגות, בבתים משותפים. 1.9 פתיחת: מקלטים ציבוריים, מיגוניות, פעמוניות ובדיקת תקינות (פתוח, נקי, פנוי ועם תאורה) - 1.10 במקביל לפתיחת מקלטים ציבוריים תבחן שאלת השמירה על מקלטים עם רכוש וציוד יקר. - פתיחת מקלטים פרטיים, (היעד- פתוח, נקי, פנוי ועם תאורה) – פיקוח עירוני. 1.11 .106 - דים פרטיים (דלתות וחלונות) בזמן חירום '' - תיקון ממ הודעה לועדי הבתים ומחזיקי המפתחות בפרסום כללי, לחובת הפתיחה ולהזמין תלונות. במקביל הערה - היערכות המוקד העירוני לפתיחת מקלטים פרטיים בעקבות תלונות למוקד. מגזר חרדי: ריענון מקביל באמצעים מתאימים (יש למנות אנשי קשר לשבת / חג). 1.12 מכלול כ"א מבצע ריענון כולל של כל הפוטנציאל: עובדי עירייה, עובדי חברות עירוניות, 1.13 מתנדבים וריתוק מישקי. מוסדות סיעודיים, ללא מיגון צמוד לקומה עליונה, הורדת המרותקים לקומות תחתונות – פקע"ר. 1.14 תחילת היערכות למשמעויות ארוכות טווח, לעבודה במשמרות ולסבב ארוך על כל משמעויותיו. 1.15 קביעת מדיניות התנהגות, בקרה ושליטה באתרי בנייה בכלל, ואלה הסמוכים למוסדות חינוך בפרט. 1.16 מוכנות מלאה למדיניות דילול חומ"ס: בתנועה ובשינוע, בחומרי גלם, בייצור ובאחסנת תוצרת גמורה 1.17 בכלל ובנמל אשדוד בפרט. הערכות לפתיחת שמרטפיות לפי התקנות, לעובדי העירייה עם תפקידים מרכזיים בחירום ובית הדר. 1.18 הגברת מוכנות מרכז קליטה ראשון – לרמת הזנקה בהתראה קצרה. 1.19

חינוך - הגברת מוכנות והיערכות לפתיחת ממקי״ם. 1.20 סגירת פערים: קבוצות תכנון ותכנית רצף תפקודי. 1.21 מעקב בזמן אמת אחר ביצוע החלטות, איכות ביצוע ההחלטות ובקרה. 1.22 חלוקת העיר לפי רובעים – מטות משימתיים: 1.23 תעשייה. + ב + . א 1 ז. + . ג 2 יז. + טז ++ טו + יג + . י 5 מרינה. + סיטי + יב + . יא 6 רכבי עירייה תפעוליים וצמודים: מזוהים עם צ׳קלקה. 1.24 כל עובדי העירייה במרחב הציבורי עם אפוד זוהר וכמובן בזירה. 1.25 הערכה ומדידה, ומעבר מתשומות לתפוקות ולמדדי ביצוע, בכל מקום בו ניתן לבחון 1.26 במהירות השגת המטרות וזיהוי פערים. תעשייה. + ה + . ד 3 מיוחד. + ט + ח + . ו 4

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 7

ב

. "פתע - פתע" בשגרת חירום: 2 נפילה בשטח בנוי- עבודה לפי שלבים. .)5 (*מצ"ב סד"פ רשותי וסד"פ לפי מכלולים - דגש שלב-מיידי, ראה נספח מסומן

.1 השלב המיידי: "בפתע-פתע" - מנוהל מהמוקד העירוני – ראה נספח 2.1

תמונת מצב ראשונית - מוקד עירוני- מאתר ומנתח את איזורי הנפילה: שוע"ל מפת אליפסות, הודעות מתושבים, , רגילות ואנליטיקה, דיווחי כב"א, מד"א, שאר אירגוני ההצלה והראשון בזירה. 360 מצלמות גבוהות במקרה של מס' זירות, תשומת לב לתיעדוף של ה – "שלב המיידי" בין הזירות - באחריות המוקד העירוני האחוד. החפ"ק המשטרתי ו/או הקב"ט על אופנוע - גשש ו/או כל גורם אחר ראשון בזירה - ראשונים בזירה. 2.1.1 ) במטרה לקבל תמונת מצב ראשונית 10 +' מדווחים לאחור למוקד העירוני ולמרכז הפעלה, (דווח ראשוני: עד ק מצומצמת: איתור מדוייק של מקום הנפילה. גודל ההרס בזירה,(לפי גודל ההרס הפעלת מנהל אתר הרס רשותי והפעלת תורן ארכיב הנדסה)

הרוגים, פצועים, לכודים. תשתיות מסכנות חיים. קבלת החלטה על אופי הזירה וסוג הכוחות של ״השלב המיידי״ שיוזעקו לזירה. המטרה - ברירת המחדל - כל יח׳ השלב המיידי מופעלות.

), המוקד העירוני או הקב"ט, מיד עם האיתור 10+ לפי הדיווח הראשוני ותמונת המצב הראשונית (עד ק 2.1.2 וקבלת תמונת מצב ראשונית, מחליטים על אין זירה/יש זירה חלקית/יש זירה מלאה ומפעילים את החלק האוטומטי של השלב המיידי זיהוי ראשוני לאתר הרס כבד, הפעלת מנהל אתר הרס רשותי. יציאה של הקב"ט אל הזירה לסיוע למפקד הזירה. לאורך כל השלב המיידי, הביטחון אחראי על הדיווח לאחור למוקד העירוני ולמרכז *הערה: ההפעלה. בשלב המענה הראשוני האחריות לדיווח לאחור למוקד ולמרכז ההפעלה עוברת לראש המטה המשימתי/רובעי. המטה המשימתי יתנהל בשלב הראשוני ברשת קשר המינהלתית שלו.

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 8

ב

פירוט: צוותי התערבות בשלב המיידי-משימות עיקריות 2.1.2.1 מטה משימתי רובעי - מגיע לזירה עם כל בעלי התפקידים, ופורס במיקום לפי הנחיות מפקד הזירה. )2 (מצ"ב סד"פ- מטה משימתי נספח מוקד עירוני – מנהל את השלב המיידי באירוע רב זירתי עד לשלב הזעקת הכוחות והעברת מקל למהר"פ, ובזירה בודדת עד לשלב וידוא הגעת הכוחות והעברת מקל למהר"פ. פיקוח עירוני - סגירת צירים, לפי בקשת המשטרה, בידוד הזירה וסד"צ ובעיקר מניעת ריכוז סקרנים לפי בקשת ובתיאום עם המשטרה, מתייצבים במטה משימתי-רובעי, לחילופין במקומות שנקבעו בתיאום בין הקב"ט למת"ח. בטחון ושיטור עירוני - סגירת צירים, בידוד הזירה וסד"צ ובעיקר מניעת ריכוז סקרנים, לפי בקשת ובתיאום עם המשטרה. ראש המטה המשימתי - רובעי - פורש וקולט את צוותי ההתערבות והצוותים המקצועיים, ומתחיל לעבוד מחוץ לסס"ל. במקביל, מודיע ועומד לרשות מפקד הזירה, לרבות אמצעי ומשאבי הרשות המקומית ע"פ דרישה ממפקד הזירה. בזירה עם נזק להרבה דירות ואוכלוסיה באי שקט - הגעה לזירה של בכיר ממנהל תפעול לחיבוק האוכלוסיה. צוות ניהול מטה משימתי רובעי - צוותי התערבות והצוותים המקצועיים חוברים לראש המנהלת ), (צוותי ההתערבות מחנים הרכבים צומת אחת נוספת יותר רחוקה, מהצומת +20' במקביל, (עד ק שנסגרה / נחסמה). תוך הבטחת צירים פנויים. צוות התערבות תשתיות - לבחינת תשתיות מסכנות חיים: חשמל, גז, נזק הנדסי, (מתייצבים במטה משימתי-רובעי). צוות רווחה - לטיפול באוכלוסייה באזור האירוע, מעגל ראשון ומעגל שני, (מתייצבים במטה המשימתי). צוות מידע לציבור - מידע לאחור למכלול מידע לציבור וריכוז מול נציגי התקשורת, (מתייצבים במטה משימתי). מנהל אתר הרס רשותי - במקרה של זיהוי ראשוני לאתר הרס כבד. צוותי ליווי למס רכוש. חפ"ק ראש העיר: רוה"ע, קב"ט ודובר יוצאים לזירה – מייד עם אימות האיתור ותעדוף הזירות 2.1.3 לפי חומרתן. באחריות- דוד בן שטרית (בטחון). לפי מוכנות מרכז ההפעלה ועם הזעקת הכוחות המידיים וצוות ההתערבות או הגעת כל הכוחות 2.1.4 של השלב המיידי לזירה, מסמן את הרגע להעברת מקל מסודרת ומתואמת למרה"פ. הרמ"ט מסיים את תיאום כוחות התגובה לשלב המיידי, אם במוקד ואם במרכז ההפעלה, מדווח 2.1.5 למרה"פ / מוקד ויוצא לזירה, (ניהול, תפעול). .60 + ' הערכת מצב ראשונית באחריות רוה"ע/ רמ"ט לאחר אירוע נפילה עם משמעות כ- עד ק 2.1.6 * לאחר הערכת המצב - דף מסרים הסברה ופעולות נדרשות הכרחיות דחופות ותחילת עבודה בתאים. * לאחר הערכת המצב, חפ"ק ראש העיר חוזר לזירה או נע בין זירות. זירות לאחר רענון בכשירות 6- ווידוא כשירות - מטות משימתיים וצוותי התערבות בהרכב מלא ל 2.1.7 מלאה ובכוננות, לקריאה. שעות מהאזעקה. 6 ראשי מכלולים יוצאים לזירות משמעותיות, להתרשמות בלתי אמצעית עד 2.1.8

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 9

ב

שלב המענה הראשוני: 2.2

*בשלב זה בד"כ המשטרה מזכה את הזירה ומעבירה ה"מקל" לעירייה. יוקפד על סימון לאחר סריקה בהתאם לנוהל עם מדבקה על כל דירה שנסרקה - באחריות פקע״ר/כב״ה. המטה הרובעי-משימתי מנהל את כל הזירה (מחוץ ובתוך הסס"ל). כמו כן, מקבל האחריות לדיווח לאחור למוקד ולמרכז ההפעלה ברוטינה קבועה ומוסכמת. לאחר גיבוש תמונת מצב מלאה, הפעלת כוחות נוספים על פי הצורך: 2.2.1 * מבנים שנפגעו, גודל ההרס וקבלת פרטים: אוכלוסייה, והנדסיים - פקע״ר/מכלול אוכלוסיה. * כמות הנפגעים, הלכודים והנעדרים. פרטי האוכלוסייה המפונה - פקע״ר. * פתיחת צירים שנחסמו והכשרתם לתנועה - מכלול הנדסה. * צוותי רווחה – המשך סריקת בתים למיפוי האוכלוסיה הנפגעת ותמיכה נפשית ראשונית במעגל הראשון והשני. צ והמלצות לפעולה - שיטור/פיקוח. ״ * סטטוס התנהגות הסקרנים, שמירה על הסד * מתן מידע לציבור- מסרים בנוגע לאירוע ופעולות שיש לבצע בהתאם - מכלול מידע לציבור. * תמיכת האוכלוסייה בשטח האירוע, לרבות אספקת מים - מכלול לוגיסטיקה. * מיפוי אוכלוסית הילדים בשטח האירוע ומתן תמיכה נפשית ראשונית - מכלול חינוך. * אספקת מים לשתייה לכוחות הפועלים בשטח - מכלול לוגיסטיקה. * ליווי צמוד וסיוע למשפחות שנפגעו- לשלב הראשוני - באחריות ראש מנהלת הרובע (ראה הנחיות עבודה מס׳ _____) * ביקור פצועים בתי חולים ובבית- וליווי המשפחות - מכלול שרותים חברתיים ובריאות.

* תחילת שיקום תשתיות קריטיות - מכלול הנדסה. פקחים/שומרים - בטחון. + * סיוע באבטחת רכוש * החלטה: פתיחת מרכז למשפחות - מכלול שרותים חברתיים ובריאות.

* ארגון מתנדבים לסיוע - מכלול כ״א ומתנדבים. * סיוע באמצעים למשפחות - מכלול אוכלוסיה. * צוות סיוע לחיות מחמד - מכלול טיפול באוכלוסיה ותפעול. * סריקת גגות מוסדות חינוך לפני חידוש לימודים או לפני אכלוס - בטחון/פקע״ר/שיטור.

הערכת מצב מלאה, ויצירת תמונת מצב של הרמ"ט/ קב"ט בנוגע ל: 2.2.2 - תיאום הכוחות שפועלים בשטח. - הסברה והנחיות לאזרחים. - הפעלת מתנדבים. - דרישת אמצעים ממרכז ההפעלה. צ. ״ - פערים העולים מהתמ

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

10

ב

שלב המענה המשלים: 2.3 הכוחות בשטח עוברים לעבוד במשמרות. 2.3.1 לשקול פתיחת לשכת מידע באיזור הרס משמעותי. 2.3.2 הערכות לתהליך פינוי וקליטת אוכלוסייה במרכזי הקליטה. 2.3.3 "נוהל חבצלת"- הערכות. ליווי ומתן מעטפת עירונית מלאה למשפחות האבלות. 2.3.4 פינוי כל סימני ההרס שניתן לפנות. 2.3.5 תיקון ראשוני /זמני של תשתיות שנפגעו בשטח האירוע: מים, חשמל, גז, כבישים, גידור, מפגעי בטיחות. 2.3.6 ניקיון ושיקום ראשוני. 2.3.7 חפ"ק ראש העיר - שיח למטרות חוסן ולגעת בתושבים, ראיונות לתקשורת והודעות לתושבים. 2.3.8 ארגון מתנדבים לסיוע לכוחות ההצלה. 2.3.9 המשך אבטחת הרכוש לפי צורך. 2.3.10 להתחיל תהליך הפקת לקחים כולל ותכנית לסגירת פערים. 2.3.11

שלב השיקום (ככלל ינוהל ע״י מכלול אוכלוסייה): 2.4 חזרה למסלול החיים התקין. 2.4.1 השבת מצב לקדמותו פיזית וקהילתית: מתקנים/ תשתיות/ פינוי הריסות. 2.4.2 המשך ליווי: המשפחות מול מס רכוש. 2.4.3 המשפחות של הנפגעים, (הרוגים, פצועים, חרדה). המשפחות המפונות. המשך אבטחת הרכוש לפי צורך. 2.4.4 ארגון מתנדבים לסיוע לכוחות העירייה. 2.4.5

* דגש: הטיפול לפי השלבים ייעשה כמידת האפשר לפי שלבים ובטור!

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 11

ב

. הערכת מצב- דגשים: 3 ** ככלל, הערכות מצב בזמן התקפה יערכו פעמיים ביום: אחד בבוקר והשני בערב.

16-19 ' * סדר דוברים- ראה עמ חינוך - לימודים: 3.1

קטגוריות ראשיות: 3.1.1 יש לימודים- המצב מתוח. 3.1.2 יש לימודים רק במוסדות עם מיגון תיקני. 3.1.3 יש לימודים רק בחנ"מ וצרכים מיוחדים במוסדות עם מיגון תיקני. 3.1.4 אין לימודים. 3.1.5

* יש לוודא קיום "הודעות נצורות" גנריות לכל קטגוריה.

לשלב האצת המוכנות: 3.1.6

. הערכות לפינוי מקלטים ומרחבים מוגנים במוסדות חינוך - למוסדות החינוך/הפגה/ממ״ק. א . הערכות להשלמת כח אדם ממקורות משרד החינוך. ב . הערכות להפעלת מוקד שפ"ח. ג . גיוס הורים מתנדבים לסיוע במוסדות החינוך. ד . טיפול ונטרול חומרים מסוכנים במעבדות מוס"ח לפי נהלים בתוקף. ה . הערכות להפעלת תכנית חינוך אלטרנטיבית. ו

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

12

ב

סוגי המוסדות והפעילויות להתיחסות: 3.1.2

החרגול ומתחמי הקראוונים. 2.1 מעונות היום. 2.2 משפחתונים. 2.3 מועדוני קשישים ומרכזי יום. 2.4 פעילות וחוגים במתנ"סים. 2.5 אירועים במתנ"סים. 2.6 מועדוני בעלי מוגבלויות. 2.7 פנימיות. 2.8 צהרונים ומועדוניות. 2.9 מעונות וגנ"י פרטיים. 2.10 השכלה גבוהה. 2.11 טיולים. 2.12 בתי כנסת. 2.13 קבלת קהל בעירייה ומוסדותיה. 2.14

חינוך - דגשים להתייחסות: 3.1.3

הפעלת שמרטפיות מהרגע הראשון שחודלים לימודים. 3.1 הסעה. 3.2 מנהלי המוסדות. 3.3 קב"ט המוסד. 3.4 מאבטחים. 3.5 צוות מינהלי. 3.6 צוות פדגוגי. 3.7 סייעות. 3.8 חינוך חרדי. 3.9 מוקד שפ"ח. 3.10 הודעות ועדכונים להורים - מטורגט. 3.11 סריקת גגות מוסדות חינוך, לפני חידוש לימודים או כל אכלוס. 3.12

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

13

ב

החלטות בעניין כינוסים, אירועים והתקהלויות 3.2 התכנסויות בשטח פתוח 3.2.1 פארק אשדוד ים. אמפיתאטרון.

פארק אתגרים. מגרשי ספורט. משחקי כדורגל. בריכות שחייה. פעילות בפארקים. שוק. חוף הים. מרכזי קניות: סטאר סנטר וביג. הלוויות מעל למכסת ההתגודדות בשטח פתוח. קרוואנים/אוהלים – נחל, ים. סירות מאוכלסות במרינה. דילול עובדי שטח למינימום הכרחי למתן שירות חיוני. בקרבת מיגון ועם ציוד. ארועים פרטיים/דתיים.

התכנסויות בשטח סגור: 3.2.2 בתי כנסת. המשכן לאומנויות הבמה. בית יד לבנים. מונארט. אולמות ספורט.

אירועים ואולמות במתנ"סים. אוד' ואולמות במוסדות חינוך. אולמות לאירועי שמחה פרטיים - קשר באמצעות קבוצת ווטסאפ.

אתרי בנייה: 3.2.3 פתוח.

פתוח בתנאים. סגור. עדכון הקבלנים והתאחדות הקבלנים.

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

14

ב

ניטור ומדידת חוסן עירוני, קהילתי, אישי: 3.3

ניטור פניות תושבים למוקד העירוני. מידת הקשר עם אוכלוסיית קשישים בודדים וחסרי עורף משפחתי. מידת הקשר עם משפחות וילדים בסיכון. מידת הקשר עם תושבים עם צרכים מיוחדים. מידת הקשר של הצוות החינוכי עם התלמידים. ניטור שמירה על רציפות תפקודית לפי תכנית ושל כח אדם בחירום. פיקוח וניטור אתרי בנייה בחירום. ניטור ליווי משפחות שביתם נפגע מול מס רכוש. מידת אמון התושבים בהנהגה ובעירייה (רשתות חברתיות/סקרים). מדידת חוסן האוכלוסייה הכללית באמצעות סקרים. ניטור נפגעי חרדה. ניטור מענים רגשיים לאוכלוסייה הכללית. הפגות מקומיות לאוכלוסייה הכללית.

הערה: באחריות מחלקת מחקר, ידע ואסטרטגיה עירונית להמשיך ולפתח את המודל האשדודי לניטור ומדידת חוסן עירוני, קהילתי ואישי.

משימות חוסן מובחנות (מעבר למפורט במכלולים): 3.3.1

לחדש הכוונה למרחבים מוגנים במרכזים מסחריים נקודות ביקורת וחסימות בכניסות לעיר סיורים

נראות עובדי עירייה נראות רכבי עירייה

משמר השכונה / עירוני / כיתת כוננות ריכוז יומי – עדכון התושבים באופן שוטף פלטפורמת ווצאפ – קבוצות עדכון באופן שוטף דגלול ושילוט - ציבורי ופרטי טיפול בחוסן הקהילות המנוהלות מסרים של חוסן על בילבורדים / מכוונים מיקוד וריכוז מאמצים באתרי הבנייה ליווי ומתן מעטפת עירונית מלאה למשפחות האבלים.

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

15

ב

הערכת מצב – סדר דוברים ותוצרים: 3.4

מטלות/נושאים להצגה

המכלול

מס”ד

ראש העיר/מנכ”ל (רמ”ט)

מטרה והנושאים להערכת מצב

1

1 . פירוט האירועים ברשות מתוך מערכות הבקרה ושליטה. 2 . כוחות שפעלו/פועלים באירוע ותמ”צ עובדי ביטחון. 3 . צופרים ואזעקות – פערים. 4 . תמ”צ המקלטים/מחסות ציבוריים – תפוסה ודיווח לרווחה. 5 . תמ״צ מחסומים בכניסות לעיר. 6 . משמעויות ממדיניות התגוננות. 7 . דרישות העירייה מגופי החירום: מ”י, רח”ל, צה”ל. 1 . היערכות כוללת – סקירה קצרה. 2 . דיווח על פעולות החילוץ וההצלה – כולל: מספר- מפונים, פצועים, לכודים, נעדרים וחללים. 3 . פערים ולקחים. 1 . היערכות כוללת – סקירה קצרה. 2 . דיווח על פעולות החילוץ וההצלה – פערים ולקחים. 1 . היערכות כוללת – סקירה קצרה. 2 . דיווח על פעולות החילוץ וההצלה – פערים ולקחים. 1 . תמונת המצב הצבאית. 2 . סקירת תגבור כוחות פקע”ר. 3 . הצגת מדיניות ההתגוננות לאזרח ומדיניות התגוננות משלימה. 4 . תמ”צ פערי התרעה. 5 . תמ”צ פערי הדרכה פרונטלית – “הכי מוגן שיש”. 6 . היערכות, תובנות, לקחים ודרישות שעלו בעת הטיפול בזירות. 7 . דרישות צה”ל מהעירייה. 1 . נושאי איכה”ס ובעיקר: דילול חומ”ס בשינוע ואכסון ומוכנות צוותים מפעליים. 1 . סה”כ פניות תושבים וניתוח הפניות לקטגוריות מרכזיות. 2 . היערכות כוללת של המוקד – סקירה קצרה והצפת פערים. 1 . נתוני אוכלוסייה כולל: מספר לכודים, פצועים, מפונים, נעדרים וחללים והמענה שניתן. 2 . תמ״צ אתר הרס כבד באחריות מנהל אתר הרס רשותי. 3 . תמ”צ לווי משפחות מול מס רכוש והצפת פערים. 4 . מיפוי איכלוס מקלטים פרטיים משותפים ודיווח לרווחה. 5 . תמ״צ אינלוס ממ״ק. 6 . תמ”צ חסרי גג ומפונים שנקלטו במתקני הקליטה. 7 . כמות הנוטשים את העיר. 8 . דילול עובדי שטח, בהתאם לתוכנית. 9 . תמ״צ ליווי ומתן מעטפת עירונית מלאה למשפחות האבלות. 1 0. רצף תפקודי – דיווח על פערים.

אגף שירותי חירום ובטחון

2

משטרה

3

כב”א

4

מד”א

5

יקל”ר

6

איכה”ס

7

106 מוקד

8

מכלול טיפול באוכלוסייה ותפעול

9

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

16

ב

הערכת מצב – סדר דוברים ותוצרים: 3.4

מטלות/נושאים להצגה

המכלול

מס”ד

. תמ”צ הערכות ומוכנות צוותי התערבות עו”ס ועובדי קהילה – 1 הצפת פערים. . דיווח על פעילות הסיוע והתמיכה לאוכלוסייה הנפגעת והצפת 2 פערים. מספר נפגעי החרדה המטופלים. . נתוני אוכלוסיית הרווחה במעגל השני והצפת פערים. 3 . ריכוז צרכים והמלצות לאוכלוסיות: 4 * בודדים * קטינים בסיכון 85 * קשישים מעל גיל * חד הוריות * מוגבלים * אלמ”ב * צרכים מיוחדים * קשישים סעודיים * קשישים חסרי עורף * חרשים * בקשב ובסיכון ורמות הסיכון לפי קטגוריות משפחתי * אוכלוסיות תל״מ * עיוורים . נתוני צרכי בריאות הציבור, תמ”צ מרפאות, בתי מרקחת, 5 בית חולים, חוסן. . ריכוז צרכים לשוהים במקלטים ובבתי המלון – דוח יומי. 6 . תמ”צ מוסדות מיוחדים. 7 2 . דיווח על יצירת קשר עם משפחות התלמידים במעגל הראשון והשני וביצוע פולואפ לאחר מספר ימים - חינוך ממלכתי ומונש״ר. 3 . דיווח על מספרי התלמידים לפי מוסד, שלא נוצר עימם קשר והמלצות - ממלכתי ומוכש״ר ןמגמות שח״ר.. 4 . אם מתקיימים לימודים מלא/חלקי – דיווח התייצבות צוות הוראה, צוות מנהלי ותלמידים. 5 . דיווח על מערכות חינוך אלטרנטיביות ובעיקר למידה במשמרות ו/ או מרחוק במספרים והקפדה על מיגון תקני. 6 . ביצוע לימודים בהתאם למדיניות: רגיל ומיוחד. 7 . מוקד שפ”ח – מדידה וניתוח הפניות. 8 . .)24 היערכות לקליטה במוסדות חינוך, (נוהל 9 . הפעלת מרכזי קליטה. 1 . הפעלת פעילות “הפגה” במקלטים - דיווח. 2 . דיווח על “הפגות”: לאוכלוסייה כללית וחרדית והפגות לבעלי צרכים מיוחדים. 3 . תמ”צ חינוך בלתי פורמאלי: מתנ”סים, חוגים ותנועות נוער. 4 . תמ”צ התנדבות והפעלת בני נוער כללית וחרדית. 1 . הפעלת שמרטפיות עבור ילדי עובדים במפעלים חיוניים לרבות עובדי הרשות המקומית.

מכלול שירותים חברתיים ובריאות

10

מכלול חינוך

11

חברה עירונית למתנ”סים ותרבות

12

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

17

ב

הערכת מצב – סדר דוברים ותוצרים: 3.4

מטלות/נושאים להצגה

המכלול

מס”ד

1 . דיווח על פעולות המכלול בזירות לפי חומרת הזירה מהכבד אל הקל. 2 . הצפת פערים – הערכות צוות תשתיות ומשאבים זמינים. 3 . אחריות לטיפול בתשתיות ובמבנים שנפגעו. 4 . דיווח על נזק למתקני ציבור. בכל הערוצים. 106 בהתאם למידע שזורם ממוקד • בהתאם למידע שזורם מהרשתות החברתיות. • בהתאם לסקירת “חוסן קהילתי” – המודל האשדודי. 2 . סוגיות עיקריות שמטרידות את התושבים. 1 . מערך המידע לציבור וההסברה מותאם לפי אוכלוסיות ובדגש: עולים, חרדים ואוכלוסיות תל”מ. 2 . המלצות לפתיחת חפ”ק תקשורת. 3 . ניתוח תקשורת ארצית בנוגע לרשות ולפעולות הרשות. 4 . להציע תכנית מידע לציבור, הסברה ואמצעי הפצה, בהתאם למדיניות לצרכים ולמטרות (כולל דבר “ראש העיר"). 1 . מצבת כ”א בחירום - רציפות תפקודית ומצבת חירום. 2 . מצבת מתנדבים זמינים ורמת המחוייבות שלהם. 3 . שיעור ההתייצבות של עובדים חיוניים. 4 . דיווח על יצירת קשר עם עובדים שלא התייצבו. 5 . הצגת פערים בזמן אמת. 1 . הלכי רוח ומגמות התנהגות האוכלוסייה: •

מכלול הנדסה ותשתיות

13

מכלול הסברה ומידע לציבור

14

מכלול כ”א ומתנדבים

15

1 . משאבים זמינים לפי צורך ודרישות והצגת פערים. 2 . תמ”צ מלאי במחסנים שונים. 3 . המלצות לסיוע לגופי החירום.

מכלול לוגיסטיקה

16

4 . תמ”צ תחבורה ושינוע. 5 . תמ״צ רציפות תפקודית.

. סטטוס טיפול מול: ”מס-רכוש”. 1 . גיוס, ריכוז והקצאת מקורות הסיוע. 2 . ריכוז, עלויות ישירות/עקיפות. 3

צוות כלכלה

17

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

18

ב

הערכת מצב – סדר דוברים ותוצרים: 3.4

מטלות/נושאים להצגה

המכלול

מס”ד

* כללי: מוקד/רווחה/שפ”ח – דו”ח קריאות פתוחות מדי בוקר עד במייל. 12:00 השעה

1 . : זיהוי פערים כללי ומשאבים נדרשים: פערי מיגון פערי אזעקה, . G.I.S פערי קליטה, פערי כ”א, פערי רענון שכבות המידע כולל ב- 2 . החזרת אמצעים לכשירות. 3 . .)28 ’ סטטוס תכניות – קבוצות תכנון, (ראה פרק ה’ עמ 4 . סיכום פעילות, ריכוז המלצות והפקת לקחים. 5 . מעקב אחר ביצוע החלטות/משימות. 6 . תמ״צ מוקדי התנדבות.

מנכ”ל העירייה (רמ”ט)

18

התייחסות משתתפים, סיכום והנחיות/משימות לביצוע.

ראש העיר

19

הערכת מצב מכלולי מול תאי המכלול - כל המכלולים.

ראשי מכלולים

20

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

19

ג

מכלולים- דגשים: (לכל המכלולים - עבודה לפי שעון הלחימה, שימור הכח והיכולת * לתפקוד ושמירה על רצף השרותים, לאורך זמן) . מכלול חינוך: 1 * וידוא איוש מלא של המכלול והתאים. .מיגון: מיגון תיקני, הכי מוגן שיש, אין מיגון- מיפוי הפערים. 1.1 .מדדים: התייצבות מורים/ תלמידים. פתיחת בתי ספר וגנ"י. התייצבות מלווי הסעה, 1.2 מאבטחים, צוות מינהלי, פתיחת שמרטפיות. .הפסקת לימודים: רגיל, חרדי, גנים פרטיים, השכלה גבוהה: נוהל הפעלה ווידוא ביצוע, 1.3 התייחסות לתלמידים המוסעים אל מחוץ לעיר. הקפדה על מיגון תיקני במסגרות זמניות אלטרנטיביות. .חינוך מיוחד: הפסקת לימודים. 1.4 חידוש לימודים מדורג במוסדות ממוגנים. סיוע ביתי לתלמידי חינוך מיוחד במוסדות לא ממוגנים. .מוסדות חינוך לא ממוגנים! 1.5 פנימיות- בהיעדר הנחייה מפורשת של פקע"ר, הכלל שחל יהיה כמו על בית מגורים. 1.6 אם יש מיגון תיקני אפשר להשאיר. בכל מקרה אחר יש לפנות למקום עם מיגון תיקני או לשלוח התלמידים הביתה. . שמרטפיות: לעובדים חיוניים ולהפגה והפעלות במיקלטים – חברה עירונית לתרבות. 1.7 . לימודים מרחוק וקשר יומיומי עם דיווחי נתוני "מנותקי קשר" (ומאמצי האיתור). 1.8 . ערכות צעצועים לבתים. 1.9 .אירועי הפגה קטנים, במקלטים/מרחבים מוגנים לפי החלטת רוה"ע! חינוך כללי וחינוך 1.10 עם צרכים מיוחדים. . ריענון נוהל איסוף ופיזור תלמידים: "פתע פתע" ו-בשגרת חירום. 1.11 .הפגה: מוסדות חינוך, מוסדות חברה לתרבות, מקלטים בשכונות (אוכלוסייה כללית – 1.12 אוכלוסייה מיוחדת), מקלטים ברבי קומות ובלובי של בתים משותפים. דגש על הסברה וחלוקה מאוזנת לצד פרסום. . סריקת גגות, מוסדות חינוך, לפני חידוש הלימודים. 1.13 . מ.מיגון קהילתיים - שימור, מוכנות, הפעלה. 1.14 . רענון ומוכנות להפעלת מרכזי קליטה. 1.15

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

20

ג

. מכלול שירותים חברתיים ובריאות 2 * וידוא איוש מלא של המכלול והתאים. נוכחות עו"ס ועובדים כלליים, ונוכחות עובדים כוללת. 2.1 ניטור עוצמת הפניות: חרדה, סיוע חומרי, סיעוד, קושי עם ילדים, קושי במשפחה רמת המיגון 2.2 ומי נותר ללא מענה והתרכזות במתן מענה. מסגרות עובדות- סטטוס: קשישים, שיקום מוגבלויות, ילדים ונוער בסיכון. 2.3 אוכלוסיות מיוחדות: פעילות קשר ורענון המיפוי והצרכים ומתן מענה: תרופות, מזון, מיגון, 2.4 פסיכו-סוציאלי, חוסרים, הפגות, השלמת נתונים אודות עובדים זרים בדגש על עובדים סיעודיים. נפגעים – פעילות קשר רציפה מול המשפחות (חרדה, פצועים, מאושפזים, נעדרים, הרוגים). 2.5 צוותי ההתערבות- השלמת השיבוץ, רענון הידע ותחזוק הידע. 2.6 קשישים ללא עורף משפחתי: 2.7 איתור צרכים בכלל ובעיקר! פערי מיגון. הפגת בדידות. מענה בריאותי ופסיכו-סוציאלי. בטחון תזונתי. , בסדר דוברים. 10 סעיף 17 מ ״ אוכלוסיות מיוחדות - ראה בקטגוריות בע 2.8 שוהים במקלטים- מיפוי וריכוז צרכים במסגרת סיור יומי. 2.9

. מכלול אוכלוסייה ותפעול: 3 * וידוא איוש מלא של המכלול והתאים. כשירות וזמינות של מטות משימתיים. 3.1 פיקוח עירוני – כשירות. 3.2 כשירות מרכזי פינוי/ קליטה. 3.3 צוותי סע"ר – מוכנות (מעבר לבטחון). 3.4 פס"ח - כשירות. 3.5

ליווי המשפחות במעגל הראשון ובמעגל השני ע"י מטה משימתי - רובעי ובאחריות ראש 3.6 המינהלת (בכל ההיבטים הפיזיים, הרווחתיים, החברתיים, קהילתיים ומול מס רכוש ובאמצעות צוותי הגזברות). סטאטוס נעדרים, מפונים ותמ"צ חסרי גג. 3.7 מענה תפעולי לאירוע סדר ציבורי. 3.8 . ״ אבות ואמהות ״ פתיחת מוקד 3.9 רצף תפקודי ובדגש: 3.10 פינוי אשפה ניקיון נטיעות תברואה אחזקה דגש – דילול עובדי שטח למינימום הכרחי בלבד למתן שירות חיוני, עפ״י תכנית עבודה.

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

21

ג

. מכלול הנדסה 4 * וידוא איוש מלא של המכלול והתאים. . תשתיות מסכנות חיים בשלב המיידי- צוות משימה בעת אירוע לטיפול ב: 1 גז, חשמל, מים, קונסטרוקציה - מבנה. . ע"ר הנדסית. 2 . השבת המצב לקדמותו במהירות האפשרית. 3 . דיווח: סטטוס: אספקת מים, אספקת חשמל, צירי תנועה, תשתיות אחרות. 4 בשלב המוכנות: מיגון והכנת מקורות מים לאספקה בחירום, ואבטחת איכותם, 4.5.1 הערכות לאספקת מים למפעלים חיוניים. הערכות לפריסת תחנות לחלוקת מים ע"פ הצורך. הערכות להפעלת מהנדסי קונסטרוקציה למבנים מסוכנים 4.5.2 הכשרת "צוות התערבות" תשתיות - הנדסה. ניהול המאגר וריענון מידע קבלנים וציוד הנדסי. .סיוע מקצועי לצוות מס רכוש. 4.4.3 . מכלול כ"א ומתנדבים: 5 * וידוא איוש מלא של המכלול והתאים. . כשירות עובדי מטה החירום. 5.0 . כשירות עובדי העירייה וכשירות עובדי החברות העירונית. 5.1 . הצגת פערים בזמן אמת. 5.2 מתנדבים - בניית מסגרות עב״ס מתנדבים. 5.3 ניהול הביקוש וההיצע בזמן אמת לעובדים ומתנדבים. 5.4 נוכחות עובדים- קבוצת עבודה: פק"ל. 5.5 שיבוץ בני נוער. 5.6 ריענון נוהל התייצבות בעבודה- הודעה נצורה. 5.7 וידוא יצירת קשר בתחילת הסבב, ובהמשך אחת לשבוע עם כל עובד שנעדר מהעבודה 5.8 באחריות ראשי מנהלים. ריתוק משקי - מוכנות. 5.9 הערה: להיכנס להיערכות מאסיבית עד ליישור קו. לרבות תמצית דו"חות מנהלים. (עודד לוי, אריה מימון, רונית צור, אורן טואיל, דוד דבש). . צוות כלכלה: 6 * וידוא איוש מלא של המכלול והתאים. . גיוס מקורות סיוע. 6.1 . ריכוז והסדרת ההקצאה של מקורות הסיוע. 6.2 . גזבר – ריכוז עלויות ישירות / עקיפות מהרגע הראשון, לדיווח וקבלת סיוע תקציבי. 6.3

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

22

ג

. מכלול לוגיסטיקה: 7 * וידוא איוש מלא של המכלול והתאים. מרכולים- פתוח / סגור- מצב עדכני, דווח. 7.1 מלאי מזון- מצב עדכני, דווח. 7.2 מלאי דלק וגז- מצב עדכני, דווח. 7.3

רכבים להפעלה פנים עירונית לרבות מצבת נהגים - דווח. 7.4 חוזים והתקשרויות לחירום במבחן המציאות - דווח. 7.5 אימות נתוני מאגר אודות מפעלים חיוניים. 7.6 מוכנות לקליטה ורישום של ציוד ותרומות וחלוקתו בהתאם לצורך. 7.7 מכלול לוגיסטיקה יפתח יכולת לאספקת אמצעים בדחיפה שתתמחה באספקת דחיפה / משיכה 7.8 של ציוד ואמצעים. הצטיידות במים לשתייה עבור הכוחות וצוותי ההתערבות בשטח/בזירה ובמקרה הצורך אוכל. 7.9 . מכלול הסברה ומידע: 8 * וידוא איוש מלא של המכלול והתאים. פקע"ר- קבלת הנחיות התגוננות של פקע"ר. 8.1 כיפת ברזל- יש / אין "כיפת ברזל", משמעויות ופעולה. 8.2 רשתות – + ניטור וניתוח הלכי רוח- התארגנות לניטור התנהגות אוכלוסייה: מוקד עירוני 8.3 פעמיים ביום לטובת הערכות המצב. "דבר ראש העיר", גם בשגרה בחירום, (רצוי גם בוואטס). 8.4 הסברה לתושבים - ריענון – "הכי מוגן שיש" או כל מדיניות מיגון אחרת, (דגש על האמצעים 8.5 לריענון, לרבות: אינטרנט ופייסבוק, ולא לסמוך על "כיפת ברזל", א למניעת אש במקלטים שאוכלסו. ״ וגם בפלקטים שיודבקו בבתים משותפים). רענון הדרכת כב מיגון- ריענון דרישת פתיחת לובי, מקלטים מיגוניות ופעמוניות 8.6 ופתיחת גגות בבתים משותפים. התייחסות לסוגיית בתי כנסת לא ממוגנים ומרחבים מוגנים ציבוריים. תא חרדי- סגירת פערים: ריענון, הסברה ומידע במגזר החרדי. (מנוי אנשי קשר לשבת/ חג) 8.7 ריענון – בנק המסרים וההודעות הנצורות. 8.8 עדכון שוטף לעובדי העירייה: דף יומי. 8.9 רדיו דרום- התפרצות לגל הפתוח- בדיקת כשירות. 8.10 גל שקט- שבת/ חג: מגזר חרדי - רדיו קול חי וקול ברמה. קו מידע לציבור- בדיקת כשירות. 8.11 מינוי נציגים מול תקשורת: ארצית וזרה. ולעודד דפוסי קשר מקובלים ומועילים לעיר. 8.12 צוות סיורים- הקמת צוות סיורים ואירוח אח"מים. 8.13 פתיחת חפ"ק או נקודת ריכוז לנציגי התקשורת בזירת האירוע. 8.14 מוכנות נציג מכלול מידע לציבור במטה רובעי משימתי. 8.15 עבודה בניו מדיה ועם כל הכלים שמציעה המהפכה הדיגיטלית. לא לשכוח את האוכלוסייה 8.16 המודרת דיגיטלית! הערכות למדידת "חוסן קהילתי"- המודל האשדודי. 8.17 . DR וידוא תקינות מערכות אל- פסק ומוכנות מלאה לנוהל, 8.18 רענון קבוצות החמ״ל. 8.19 מכתבים, נצורים בחתימת רוה״ע, לקבלת סיוע ממשרדיי הממשלה. 8.20

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

23

ג

. מוקד - דגשים: 9

.)4 מוקד: (רשימת תיוג לבדיקת כשירות המערכות במוקד העירוני (ראה נספח 9.1 איוש, (מוקדנים וצוות ניהולי). 9.1.1 למנות מנהל שולחן מוקד בחירום ונציג של מכלול מידע לציבור.

תגבור. 9.1.2 כוננים. 9.1.3 דוברי שפות. 9.1.4 נציג רווחה/ שפ"ח במוקד - לטיפול בחרדה. 9.1.5 הפנייה לטלפון ארצי: נט"ל וער"ן. סיוע פסיכולוגי חיצוני של רשויות מסייעות. . post הקמת מוקד ברווחה ל- הגדרת פערים והצפתם. 9.16

פתיחת מניפה אוטומטית ל"שלב המיידי", במצב "פתע" ווידוא ביצוע לפי המצבים הבאים: 9.1.7 - אזעקה ללא נפילה או נפילה בשטחים פתוחים - פתיחת מניפה לפי דיווח לאחור של הראשון בזירה. - אזעקה עם נפילה במרחב בנוי עם או ללא פגיעה בגוף או בנפש - פתיחת מניפה מלאה. עדכון ורענון- מחליפים לבעלי התפקידים החשובים. 9.1.8 פתיחת מקלטים ציבוריים- דיווח על קריאת מוקד. 9.1.9 ציוות פיקוח עירוני, פתיחת מקלטים פרטים – לפי תלונה. 9.1.10 . תקינות רכבי סיור. 9.1.11 תקינות מערך מצלמות (צידוד לכיפת ברזל). 9.1.12 תקינות כלים כבדים. 9.1.13 : כמות פניות בחתך יומי ונושאי ורמת שימוש 22:00 דיווח יומי למנכ"ל עד שעה 9.1.14 במערכת המשיבון האוטומטי. עדכון המוקד באופן רציף בפעילויות: שמרטפיות והפגה. 9.1.15

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

24

ג

. מרכז הפעלה - דגשים: 10 *ככלל- ינהל את המערך הרשותי בחירום, באמצעות המכלולים והכוחות.

)3 . כשירות של המערכות במרכז ההפעלה, (לפי רשימת תיוג, ראה נספח 1 . תפקידי מרכז ההפעלה הרשותי. 2 צ מכל הזירות בעיר באופן רציף. ״ איסוף וריכוז התמ 2.1 ר. ״ א ופקע ״ א, משטרה, מד ״ צ עם גורמי החירום: כב ״ גיבוש תמ 2.2 תיאום ושליטה על כל הכוחות חירום. 2.3 מעקב אחר ביצוע החלטות. 2.4 ניהול שגרת החירום לרבות קביעת סדרי עדיפויות. 2.5 . תגבור מפקע"ר: גדוד פקע"ר, חיילים ומורות חיילות, לסייע בחילוץ וזיכוי זירה. הסברה, 3 סגירת צירים, סיוע והפגה בעיר. . הקפדה על תיעוד התנהלות- ההחלטות- ומעקב אחר ביצוע החלטות – יש למנות מנהל 4 שולחן במרכז ההפעלה. אזעקה, צופרים - דגשים: 10.1 . צפירה- וידוא מערך תקין בשגרה ולאחר כל הפעלה, (סגירת פערים וטיפול מיידי בתקלות). 1 . כורזיות במע' החינוך - כנ"ל. 2 . ביפר/ כורזית לבעלי צרכים מיוחדים, (קשישים, חרשים, עיוורים). 3

. רדיו דרום - התפרצות לגל הפתוח. 4 . גל שקט – שבת/חג: מגזר חרדי. 5

עקרונות השימוש ברשת הרדיו העירונית: 10.2 . ערוצי התקשורת יחולקו באופן הבא: 1 ערוץ מבצעי ערוץ אוכלוסיה ותפעול ערוץ חינוך ורווחה

. כל צוותי ההתערבות של השלב המיידי מרגע הישמע האזעקה נמצאים על הרשת המבצעית. 2 עם קבלת חזל"ש או הגעה לזירה. כולם עוברים לרשת המנהלתית חוץ מכוחות החילוץ וההצלה שעובדים בתוך הסס"ל: מרכז ההפעלה והמוקד העירוני יעבדו בו זמנית ברשת המבצעית וברשת המנהלתית.

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

25

ד

. מטה חירום שילדי - זמינות מלאה, עוצר חופשות? - בטחון 1 ועובדי התאים במכלולים ולהחזיקם בתמונה - בטחון/ראשי מכלולים. 3- ו 2 . זמינות של מספרי 2 . ווידוא דילול בהתאם לצווים ולהגבלות חומ"ס – איכה"ס ואיגוד ערים. 3 . חימום מרכז ההפעלה וחמ״ל בטחון ובדיקת מוכנות מבצעית מלאה לרבות העזרים 4 הטכנולוגיים והידניים - בטחון. . חימום המוקד העירוני והפעלתו במתכונת חירום - מוקד עירוני. 5 . השלמה ורענון לנוהל התייצבות בעבודה של עובדי העירייה - משאבי אנוש. 6 . מיקלטים פרטיים - דרישה לפתיחה ותגובה לפניות עם צוות פתיחת מקלטים: פתוח, 7 פיקוח עירוני. + נקי, מפונה ועם חשמל - מוקד . מיקלטים ציבוריים – פתיחה ואיבטוח, (יתרון לפתיחה מיידית), מיגוניות ופעמוניות: (פתוח, 8 נקי, מפונה ועם חשמל) - בטחון. ממקי״ם - חינוך. . שמרטפיות- מוכנות מלאה פתיחה והפעלה (יתרון לפתיחה מיידית) של השלב הבא של 9 הביקושים - חינוך. . מכלול כ"א: השמה – הפעלה – שליטה – בקרה ופיקוח ורענון לנוהל התייצבות. היערכות 10 לביצוע ריתוק מישקי לפי ההכרזה - משאבי אנוש. . מיפוי – פערי כ"א - משאבי אנוש. 11 . הערכות יחידת מתנדבים: הכנת תוכנית משימות ושיבוצים - משאבי אנוש. 12 . תגבור כוחות ע"י פקע"ר, (קבוצת עבודה לאירוח כוחות אלה) - בטחון. 13 . מסתר ומרכזי קניות לוודא הכוונה למרחבים מוגנים - מידע לציבור. 14 דים פרטיים - מוכנות צוות תחזוקת חלונות ודלתות - מוקד עירוני. ״ . ממ 15 . בדיקת עדכניות של "תכניות מגירה" למצבי החירום השונים לרבות תכניות של "קבוצות 16 - רמ״ט. 28 ׳ העבודה", לפי פירוט ראה: עמ . שימור כשירות: "אמצעים עצמאיים": רכבי סיור אמצעי קשר - בטחון. 17 . שימור כשירות" "אמצעים קבלניים". הקפדה על פרופיל עובדי קבלן שאינו פוגע בחוסן - בטחון. 18 דגשים לרמ״ט להשלמת שלב המוכנות בשעת חירום - "זמן יקר":

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

26

ד

- מחשוב. DR . רענון יכולות מערך המחשוב ורענון מבצעיות נוהל 19 . רציפות תפקודית: לעבור על התכנית ולוודא כשירות ותיקוף שלה - רמ״ט וראשי מכלולים. 20 . מחשוב, הערכות לרצף תפקודי - מחשוב. 21 . קידום מוכנות לשימוש בחניות תת-קרקעיות - בטחון. 22 . השלמה ורענון רשימות הקשר ונוהל איתור, לוודא תקינות קבוצת מאמ"א. 23 . ווידוא כשירות מחסן חירום- גנרטורים, תאורה, מזרונים ו/או פערים - בטחון. 24 . הערכות ללמידה מרחוק - חינוך. 25 . חימום: מוקד שפ"ח - חינוך. 26 . הערכות להפגה: קבוצת עבודה מתחילה לעבוד על תכניות המגירה - חינוך. 27 . תיעוד ההתנהלות ופרוטוקולים - רמ״ט. 28 גזבר מסייע בווידוא ביצוע לשלב המוכנות - מבקר העירייה. + יועמ"ש + . צוות ביקורת בראשות מבקר העירייה 29 ערוצי 4- . קבוצת עבודה לכשירות דרכי תקשורת ולהעברה טובה של אינפורמציה ב 30 התקשורת הבאים: - בתוך הארגון - אריה איטח/יורם אסרף/מירב שרת. - בין ארגונים- אריה איטח.

מידע לציבור. + רשתות + - בין האזרח לארגון - מוקד עירוני מוקד עירוני. + - בין הארגון לאזרח - מכלול מידע לציבור בטחון. + . הדרכת עובדים, ריענון נהלי החירום והכשרות דחופות - משאבי אנוש 31 .ריענון השליטה בתכנת שוע"ל - בטחון. 32 . סגירת פערים בהתאם למדדי כשירות של כל מערך החירום - רמ״ט. 33 . מוקדיי התנדבות - רמ״ט/מנהלת יח׳ אסטרטגית. 34

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

27

ה

קבוצות תכנון:

. קבוצת תקשורת למקרה קריסת רשת סלולרית- יוסי בן סימון (סטטוס בוצע). 1 . מידע לציבור מגזר חרדי – דינה (סטטוס – בוצע). 2 . נוכחות עובדים והיענות מתנדבים - מירב שרת (סטטוס – בוצע). 3 . לימודים בצל מצב חירום - אריה מימון (סטטוס – בוצע). 4 . מיפוי והכשרת חניונים ת/ק- גבי עייש (סטטוס – בוצע). 5 . מיפוי וריכוז צרכים והמלצות לאוכלוסייה לפי קטגוריות, 6 ) – רונית צור (סטטוס – בביצוע). 10 מס"ד 17 ' (ראה סדר דוברים עמ - יוסי בן סימון (סטטוס – בוצע). D.R . יח' המחשוב הפעלה בחירום ומוכנות ל- 7 . עיר ללא חשמל - רולנדו רייטר (סטטוס – בביצוע). 8 . הפסקת מים ממושכת - רולנדו רייטר (סטטוס – בביצוע). 9 . הכנת כניסות/יציאות נוספות לעיר –רולנדו רייטר (סטטוס – בביצוע). 10 . א. הפגות בתוך העיר - אורן טואיל (סטטוס – בוצע). 11 ב. הפגות מחוץ לעיר- אורן טואיל (סטטוס – בוצע). . תמי"ר - גבי עייש (סטטוס – בוצע). 12 . מדדים לחוסן קהילתי – שרית ניסים (סטטוס – בביצוע). 13 . הטמעת, תחזוקה ושיפור מערכת שוע"ל - יוסי בן סימון וארז זפרני (סטטוס – ברענון). 14 . בקרת תהליכים ומדידה בזמן אמת - תמיר בראנץ (מתגלגל מחדש בכל סבב). 15 . "פאניקה" התנהגות אוכלוסייה - מנהלת השפ״ח, (סטטוס - בביצוע). 16 . הערכות בתחום החומ"ס – יעקב פלאצ'י (סטטוס – בביצוע). 17 . מענה למתמקלטים – שלמה רוטנברג. 18 . היערכות לשיקום, ״היום שאחרי״ - מטה שילדי. 19

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

28

ן

. ניהול טוב חייב להבדיל בין צרכים ודרישות שנובעים ישירות מגורם האסון לצרכים הנובעים 1 מתגובות האירגונים לאירוע וניסיונם לנהל אותו. . הוצאה לפועל של "תכנית מגירה" באופן מתאים. 2 . ניוד כ"א ומשאבים באופן יעיל. 3 . שיבוץ יעיל של כח אדם לעבודה והאצלת סמכויות. 4 . העברה טובה של אינפורמציה. 5 . תהליכי קבלת החלטות אפקטיביים. 6 עקרונות ההתמודדות עם מצבי אסון:

. התמקדות בתיאום המקיף לא בפיקוד ושליטה. 7 . שילוב בין גורמים מתהווים עם אלה הקיימים. 8 . לספק לתקשורת ההמונים את האינפורמציה המתאימה. 9 . הפעלה טובה של המרכז לפעילות חירום. 10 . E.L quarantelli , Disaster 1997 ** מתוך מאמר של

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

29

ז

. דגשים לטיפול בנפלים ורסיסים בכלל ובמוס"ח בפרט. 1 . הודעות סיכום ותודות לתושבים, לעובדים ולכוחות החילוץ וההצלה. 2 . הפקת לקחים חוצת מכלולים ופעילות מיידית לסגירת פערים. 3 . סגירת מקלטים. 4 . חזרה לשגרה מוקד עירוני. 5 . חזרה לשגרה מרה"פ. 6 . סיכום, מסקנות והמלצות לשיפור. 7 . קביעת גנט אימונים, הכשרות ותרגול. 8 . ריענון מחסני חירום, מטה משימתי וצוותי ההתערבות. 9 . המשך מעקב אחר האוכלוסייה הנפגעת ווידוא ביצוע לשלב: "השיקום". 10 . "זה לא נגמר עד שזה נגמר". 11 סוף דבר:

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

30

ח

צוות התערבות רווחה / שפ " ח

חפ " ק משטרתי

– השלב המיידי באירוע הרס רקטי 1 נספח

לניהול הזירה

( חילוץ והצלה )

צוות התערבות תשתיות הנדסה

מד " א / כב " א

פיקוח ראשונים בזירה ראשונים בזירה

צוות התערבות פיקוח עירוני / שיטור עירוני

קב " ט - גשש על

לחפ " ק משטרתי

לדיווח לאחור תמ " צ ראשוני

קטנוע חובר

צוות התערבות חח " י / גז

לטובת מפקד זירה

צירים וחבירה לחפ " ק משטרתי

עירוני – סגירת

עירוני / שיטור

אזעקה

התמגנות

לבידוד הזירה

איתור נפילה

כוחות תגובה

צוות התערבות פקע " ר

משימתי להכלת הטיפול

קב " ט - גשש, משטרה, מוקד, מד " א ומוקד כב " א

מטה רובעי

באוכלוסייה

בשלב המיידי

באחריות מוקד עירוני שוע " ל - אליפסות, מצלמות, דיווחי תושבים,

צוות התערבות מידע לציבור

מנהל אתר הרס רשותי ( הרס כבד ) חפ " ק ראש העיר ( קשר עם

האוכלוסייה )

* הערה: עם סיום שילוח השלב המיידי, ע״י המוקד לזירה, יועבר המקל למרה״פ בתיאום. והמוקד יהיה פנוי לקבל את הזירה הבאה לשלב המיידי.

צוות התערבות נקיון הזירה

צוות התערבות לווי " מס רכוש "

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

31

ח

מינהלת רובע • העמסת ציוד חירום • בדיקת קשר • מוכנות כ”א - מטה משימתי – סדר הליכה וסד"פ 2 נספח

מענה

השלב

תיאור

חברתי/

תשתיתי

תפעולי/

לאוכלוסייה מוכנות עו”ס,

• שילדי - מטה משימתי

“זמן יקר"

שפ”ח ודוברות.

מוכנות שלב מיידי שלב ראשוני שלב משלים שלב שיקום

האצת הכשירות -

מוכנות צוותי התערבות: פיקוח עירוני / שיטור

עירוני, הנדסה, חשמל, מים

• הגעה לזירה

• פריסת מטה בתאום

• יצירת תמ”צ ועדכון מרה”פ

• חבירת צוותי התערבות למטה משימתי • שמירה על צירים פתוחים.

• דיווח לאחור מצב זירה • שמירה על הרכוש הפרטי • שמירה על הרכוש הפרטי

ופינוי נפגעים

חילוץ , הצלה

מפגעי תשתית מסכן חיים. פיקוח עירוני, שיטור.

הגעה ותחילת טיפול צוותי הנדסה , חשמל , מים

הגעת צוותי עו”ס /שפ”ח וצוותי מידע לאוכלוסייה

וחבירה למטה המשימתי.

• סריקות בתים ומענה לאוכלוסייה - עו״ס • העברת מידע

• לאוכלוסייה , שילוט וסימון • מידע לציבור. • טיפול משפחות ללא קורת גג • ליווי משפחות נזקקות.

• ניהול קבוצת עבודה במטה המשימתי • המשך רישום מפגעי

• הפעלה ותיאום גופים מקצועיים

• ליווי וסיוע למשפחות שנפגעו.

• רישום נזקי רכוש וזימון נציג מס רכוש

• סיור איתור מפגעים ושילוט

במעגל שני.

תמיכת האוכלוסייה

סיקור ותחילת מענה.

סימון בתים שנסרקו.

• החזרת מצב לקדמותו למינהלת

• השלמת מענה לתשתיות קריטיות , עד החזרת מצב לקדמותו . • השלמת מענה לתשתיות לקדמותו .

הקהילתי.

לתושבים , ועוד

כל הפעולות הנדרשות לשמירה על החוסן

רכוש, חלוקת ניילונים,

דיווח למס רכוש , מידע

כולל חבירת יח’ אחזקה

• ליווי תושבים מול מס רכוש

• הובלת המשך מענה

לקדמותו.

עד להשבת המצב

לפערים תשתיתיים.

חזרה למסלול חיובי תקין,

אחרות עד החזרת מצב

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

32

ח

- רשימת כשירות מרכז ההפעלה 3 נספח

לו”ז

בוצע

מרכז הפעלה

מיידי מיידי מיידי מיידי

תקינות קווים

1

תקינות קווי חירום – קשר נפה

2 3 4

תקינות מערכת שוע”ל – שולחן מרכזי

(רשות) CRMC תקינות

מטענים וסוללות + תקינות מכשירי קשר חירום

מיידי

5

Q מאגרי מידע וגיבוי – כונן תקינות מכשירים סלולריים

מיידי מיידי

6

7

חמ”ל הפעלה

מיידי מיידי מיידי

תקינות מצלמות (חמ”ל הפעלה)

8 9

ראי מוקד עירוני

ומערכת מימ”ד. GIS תקינות מערכת

10

כוח אדם

מיידי מיידי

התייצבות בעלי תפקידים

11 12

התייצבות מנהלת חמ”ל הפעלה

כלים

מיידי

תקינות רכבי סיור – ניידות ביטחון ציוד הגנה אישי (קפלס”ט, שכפ”ץ, פנס, מגפון) ציוד בטיחות (סס”ל, מחסומים, נצנצים)

13

מיידי

14

מיידי

15

לוגיסטיקה

מיידי מיידי

אביזרי כתיבה מחיקים וטפסים ידניים יומני מבצעים על שולחנות חירום

16 17

תקינות מכשירים ניידים (נייד וואצאפ ומוקד)

מיידי

18

מיידי

בדיקת מסך אינטראקטיבי

19

דלק + בדיקת גנרטור (באחריות הביטחון)

מיידי

20

מיידי

גרור תאורה + הכנת חפ”ק רשותי

21

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

33

ח

- רשימת כשירות מוקד עירוני 4 נספח

לו”ז מיידי מיידי מיידי מיידי מיידי

בוצע

106 מוקד

תקינות קווים

1

תקינות קווי חירום

2 3 4 5

תקינות מערכת שוע”ל תקינות לחצני מצוקה

CRMC תקינות

מטענים וסוללות + תקינות מכשירי קשר חירום

מיידי

6

מיידי מיידי

מאגרי מידע וגיבוי

7

תקינות מכשירים סלולריים

8

מוקד רואה

מיידי מיידי מיידי מיידי מיידי מיידי

תקינות מצלמות situator תקינות GIS תקינות מערכת

9

10

11

כוח אדם

תצפיתנים + התייצבות נציגים התייצבות מנהלים תורנים

12 13 14

הכנת דוברי שפות

כלים

מיידי מיידי

תקינות טרקטורים תקינות רכבי סיור

15 16

ציוד הגנה אישי (קפלס”ט, שכפ”ץ, פנס, מגפון)

מיידי

17

מיידי

ציוד בטיחות (סס”ל, מחסומים, נצנצים)

18

תקינות כלי עבודה (לצורך פתיחת מקלטים)

מיידי

19

לוגיסטיקה

מיידי מיידי

אביזרי כתיבה מחיקים

20

יומני מבצעים על שולחנות חירום

21

תקינות מכשירים ניידים (נייד וואצאפ ומוקד)

מיידי

22

מיידי

לוח מפות תקין

23

דלק + בדיקת גנרטור (באחריות יונתן בן שטרית)

מיידי

24

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

34

ח

01 זיהוי כללי של מיקום הנפילה

02 הוצאת גשש לזיהוי מיקום מדויק של הנפילה ודיווח לאחור מצב הזירה

03 מעבר ליציאה לדרך מצב אוטומטי, של השלב המיידי, שליחת גורמי הצלה לזירת הנפילה המדוייקת 04 דיווח בקשר למטה משימתי למכלולי ם על מיקום הנפילה – אישור קבלת הודעה 05 פתח אירוע במערכת השועל

06 וידוא הגעה של גורמי הצלה מטה משימתי צוותי התערבות והמכלולים השונים 07 העברת מקל לשולחן המרכזי

- אירוע נפילה עם הרס - סד״פ 5 נספח עבור עמוד 35

מספר שם השלב תיאור מבצע המשימה

אירוע הרב - סד״פ מוקד עירוני - שלב מיידי טיל/רקטה

הנפילה

הצלה וחירום.

לזירת הנפילה

יש לשלוח גשש לזיהוי ואיתור מקום הנפילה עקב דיווח, איתור פוליגון בשוע"ל. היה והמקום אינו ודאי תישלח למקום ניידת ביטחון ושיטור/גשש ודיווח לאחור של מצב הזירה כוחות מטה משימתי והמכלולים.

עדכנית ויומן אירועים

+ מטה משימתי + לאחר הגעת הכוחות למקום (גורמי הצלה מכלולים) האירוע יועבר לשולחן המרכזי תוך הצגת תמונת מצב

דיווח לאקווריום בביטחון לצורך פתיחת אירוע

לאחר זיהוי מיקום הנפילה, יש להעביר דיווח בקשר והכרזה על השלב המיידי עם בקשה לאישור קבלת ההודעה ממטה משימתי, לאחר זיהוי ודאי של האירוע ושליחת גורמי הצלה ומכלולים – יועבר

דיווח בקשר על ידי מטה משימתי וצוותי התערבות על הגעתם

מעבר ליציאה לדרך מצב אוטומטי של השלב המיידי. יש להוציא בהכרזה גורמי הצלה (משטרה, כב"א, מד"א) ומטה משימתי לזירת

יש לאתר את מיקום הנפילה באמצעות פוליגון במערכת שועל, זיהוי מצלמות מוקד רואה, דיווחי תושבים, דיווחי ניידות שטח ודיווח גורמי

תא מכלול

מנהל מוקד

מנהל מוקד

מוקד עירוני – נילי

מנהל מוקד רואה

מנהל אגף ביטחון

מנהל אגף ביטחון

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

35

Made with FlippingBook - Share PDF online