מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ב

סוגי המוסדות והפעילויות להתיחסות: 3.1.2

החרגול ומתחמי הקראוונים. 2.1 מעונות היום. 2.2 משפחתונים. 2.3 מועדוני קשישים ומרכזי יום. 2.4 פעילות וחוגים במתנ"סים. 2.5 אירועים במתנ"סים. 2.6 מועדוני בעלי מוגבלויות. 2.7 פנימיות. 2.8

צהרונים ומועדוניות. 2.9 מעונות וגנ"י פרטיים. 2.10 השכלה גבוהה. 2.11 טיולים. 2.12 בתי כנסת. 2.13

חינוך - דגשים להתייחסות: 3.1.3

הפעלת שמרטפיות מהרגע הראשון שחודלים לימודים. 3.1 הסעה. 3.2 מנהלי המוסדות. 3.3 קב"ט המוסד. 3.4 מאבטחים. 3.5 צוות מינהלי. 3.6 צוות פדגוגי. 3.7 סייעות. 3.8 חינוך חרדי. 3.9 מוקד שפ"ח. 3.10 הודעות ועדכונים להורים - מטורגט. 3.11 סריקת גגות מוסדות חינוך, לפני חידוש לימודים. 3.12

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

13

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker