מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ב

מדידת אינדקציות לחוסן קהילתי: 3.3 פילוח מספר פניות תושבים למוקד העירוני וניתוחם. מספר מטופלי החרדה. מידת האמון של הציבור בהנהגה ובעירייה במיידי (רשתות ובהמשך בסקרים). שיעור הנוטשים את העיר (רשתות ובהמשך סקרים). שיעור החדירה של מדיניות המיגון אל הקהילות דוברי שפות זרות. מידת הקשר ואיכות הקשר, עם אוכלוסיות בקשב ובסיכון בכלל ובפרט עם קשישים בודדים חסרי עורף משפחתי.

מידת הקשר ואיכות הקשר עם משפחות מוחלשות וילדים בסיכון. מידת הקשר ואיכות הקשר, עם בעלי מוגבלויות ובעלי צרכים מיוחדים. מידת השמירה על רציפות תפקודית לפי התכנית. מידת הקשר ואיכות הקשר של הצוות החינוכי עם התלמידים. כמות המתנדבים ורמת מחויבותם.

הערה: באחריות מחלקת מחקר וידע עירוני להמשיך ולפתח את המודל האשדודי לניטור ומדידת חוסן קהילתי.

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

15

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker