מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ב

הערכת מצב – סדר דוברים ותוצרים: 3.4

מטלות/נושאים להצגה

המכלול

מס”ד

1 . דיווח על פעילות הסיוע והתמיכה לאוכלוסייה הנפגעת והצפת פערים. מספר נפגעי החרדה המטופלים. 2 . נתוני אוכלוסיית הרווחה במעגל השני והצפת פערים. 3 . ריכוז צרכים והמלצות לאוכלוסיות: * בודדים * קטינים בסיכון 85 * קשישים מעל גיל * חד הוריות * מוגבלים * אלמ”ב * צרכים מיוחדים * קשישים סעודיים * קשישים חסרי עורף * חרשים * בקשב ובסיכון ורמות הסיכון לפי קטגוריות משפחתי * אוכלוסיות תל״מ * עיוורים 4 . דיווח על פעולות הסיוע והתמיכה הרציפה לאוכלוסייה הנפגעת, לפי צורך והמלצות. 5 . נתוני צרכי בריאות הציבור, תמ”צ מרפאות, בתי מרקחת, בית חולים, חוסן. 6 . תמ”צ מוסדות מיוחדים. 7 . תמ”צ הערכות ומוכנות צוותי התערבות עו”ס ועובדי קהילה – הצפת פערים. 8 . ריכוז צרכים לשוהים במקלטים – דוח יומי. 1 . הפעלת שמרטפיות עבור ילדי עובדים במפעלים חיוניים לרבות עובדי הרשות המקומית. 2 . דיווח על יצירת קשר עם משפחות התלמידים במעגל הראשון והשני וביצוע פולואפ לאחר מספר ימים. 3 . ביצוע לימודים בהתאם למדיניות: רגיל ומיוחד. 4 . דיווח על מערכות חינוך אלטרנטיביות ובעיקר למידה במשמרות ו/ או מרחוק במספרים. 5 . דיווח על מספרי התלמידים לפי מוסד, שלא נוצר עימם קשר והמלצות. 6 . .)24 היערכות לקליטה במוסדות חינוך, (נוהל 7 . אם מתקיימות לימודים מלא/חלקי – דיווח התייצבות צוות הוראה, צוות מנהלי ותלמידים. 8 . מוקד שפ”ח – מדידה וניתוח הפניות. 9 . הפעלת מרכזי קליטה. 1 . הפעלת פעילות “הפגה” במקלטים. 2 . דיווח על “הפגות”: לאוכלוסייה הכללית והפגות לבעלי צרכים מיוחדים. 3 . תמ”צ חינוך בלתי פורמאלי: מתנ”סים, חוגים ותנועות נוער. 4 . תמ”צ התנדבות והפעלת בני נוער.

מכלול שירותים חברתיים ובריאות

10

מכלול חינוך

11

חברה עירונית למתנ”סים ותרבות

12

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

17

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker