מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

תקציר סדר פעולות ב-״התחממות גזרה״ , לחלופין: כינוס ועדת מל"ח במרה"פ מרגע הכרזת כוננות מיידית – ראש העיר - יו"ר ועדת מל"ח: .1 ראש העיר/ראש המטה .2

א. יפעיל שיקול דעת לגבי הרכב הכינוס: . מטה חירום שילדי מלא לרבות צוותי כוננות. 1 . מטה חירום שילדי. 2 . מטה חירום מצומצם. 3 ב. הפעלת כשירות אוטומטית ליח' הבאות: . מוקד עירוני 1 . מרה"פ 2 . מטה משימתי כונן 3 ג. הערכת מצב והחלטות ראשוניות מיידיות- במטה חירום שילדי. . קבלת הנחיות התגוננות מפקע"ר. 1 . יש/ אין "כיפת ברזל", ומשמעויות. 2 . הסברה ומענה לפניות האוכלוסייה, ודבר ראש העיר. 3 . ריענון דרישות מהאוכלוסייה: פתיחת אינטרקום לובי, פתיחת גגות. 4 . בטחון: פתיחת מקלטים ציבוריים, מיגוניות ופעמוניות, ובדיקת תקינות. 5 מוקד: היערכות לנוהל פתיחת מקלטים פרטיים ולהזמין תלונות. *מקלטים עם רכוש או ציוד יקר, יש לאבטח באחריות הביטחון. . האצת המוכנות משגרה לחירום. 6 .חימום המרה"פ עד לכשירות מלאה. 6.1 . חימום המוקד עד לכשירות מלאה. 6.2 . חימום כל המטות המשימתיים והכוחות לטובת השלב המיידי 6.3 לכשירות מלאה לשלב המיידי. . חימום המכלולים והתאים לכשירות מלאה. 6.4 . מכלול כ"א ומתנדבים ריענון כולל של הפוטנציאל והביקושים. 7 . מכלול חינוך: 8 מוכנות מלאה לשלב המיידי ומטה משימתי מוכנות מלאה לזירה אחת או לשתי זירות 31 ' של כל הכוחות לטובת השלב המיידי. ראה עמ

. יש / אין לימודים ומשמעויות. 8.1 . שמרטפיות- הערכות לפתיחה. 8.2 . צוותי שפ"ח - כניסה לכוננות. 8.3 . מכלול שירותים חברתיים ובריאות- סגירת פערים למוכנות מלאה. 9 . מכלול הסברה ומידע - סגירת פערים למוכנות מלאה, ריענון הודעות נצורות מיידיות. 10 . "זמן יקר" וסגירת פערים כוללת. 11

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 1

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker