מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ג

. מכלול שירותים חברתיים ובריאות 2

נוכחות עו"ס ועובדים כלליים, ונוכחות עובדים כוללת. 2.1 ניטור עוצמת הפניות: חרדה, סיוע חומרי, סיעוד, קושי עם ילדים, קושי במשפחה רמת המיגון 2.2 ומי נותר ללא מענה והתרכזות במתן מענה. מסגרות עובדות- סטטוס: קשישים, שיקום מוגבלויות, ילדים ונוער בסיכון. 2.3 אוכלוסיות מיוחדות: פעילות קשר ורענון המיפוי והצרכים ומתן מענה: תרופות, מזון, מיגון, 2.4 פסיכו-סוציאלי, חוסרים, הפגות, השלמת נתונים אודות עובדים זרים בדגש על עובדים סיעודיים. נפגעים – פעילות קשר רציפה מול המשפחות (חרדה, פצועים, מאושפזים, נעדרים, הרוגים). 2.5 צוותי ההתערבות- השלמת השיבוץ, רענון הידע ותחזוק הידע. 2.6 קשישים ללא עורף משפחתי: 2.7 איתור צרכים בכלל ובעיקר! פערי מיגון. הפגת בדידות. מענה בריאותי ופסיכו-סוציאלי. בטחון תזונתי. , בסדר דוברים. 10 סעיף 17 מ ״ אוכלוסיות מיוחדות - ראה בקטגוריות בע 2.8 שוהים במקלטים- מיפוי וריכוז צרכים במסגרת סיור יומי. 2.9

. מכלול אוכלוסייה ותפעול: 3

כשירות וזמינות של מטות משימתיים. 3.1 פיקוח עירוני – כשירות. 3.2 כשירות מרכזי פינוי/ קליטה. 3.3 צוותי סע"ר – מוכנות. 3.4 פס"ח - כשירות. 3.5

ליווי המשפחות במעגל הראשון ובמעגל השני ע"י מטה משימתי - רובעי ובאחריות ראש 3.6 המינהלת (בכל ההיבטים הפיזיים, הרווחתיים, החברתיים, קהילתיים ומול מס רכוש ובאמצעות צוותי הגזברות). סטאטוס נעדרים, מפונים ותמ"צ חסרי גג. 3.7 מענה תפעולי לאירוע סדר ציבורי. 3.8 . ״ אבות ואמהות ״ פתיחת מוקד 3.9 רצף תפקודי ובדגש: 3.10 פינוי אשפה ניקיון נטיעות תברואה דגש – דילול עובדי שטח למינימום הכרחי בלבד למתן שירות חיוני.

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

21

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker