מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ג

. מוקד - דגשים: 9

.)4 מוקד: (רשימת תיוג לבדיקת כשירות המערכות במוקד העירוני (ראה נספח 9.1 איוש, (מוקדנים וצוות ניהולי). 9.1.1 למנות מנהל שולחן מוקד בחירום ונציג של מכלול מידע לציבור. תגבור. 9.1.2 כוננים. 9.1.3 דוברי שפות. 9.1.4 נציג רווחה/ שפ"ח במוקד - לטיפול בחרדה. 9.1.5 הפנייה לטלפון ארצי: נט"ל וער"ן. סיוע פסיכולוגי חיצוני של רשויות מסייעות. . post הקמת מוקד ברווחה ל- הגדרת פערים והצפתם. 9.16 פתיחת מניפה אוטומטית ל"שלב המיידי", במצב "פתע" ווידוא ביצוע לפי המצבים הבאים: 9.1.7 - אזעקה ללא נפילה או נפילה בשטחים פתוחים. עדכון ורענון- מחליפים לבעלי התפקידים החשובים. 9.1.8 פתיחת מקלטים ציבוריים- דיווח על קריאת מוקד. 9.1.9 ציוות פיקוח עירוני, פתיחת מקלטים פרטים – לפי תלונה. 9.1.10 . תקינות רכבי סיור. 9.1.11 תקינות מערך מצלמות (צידוד לכיפת ברזל). 9.1.12 תקינות כלים כבדים. 9.1.13 : כמות פניות בחתך יומי ונושאי ורמת שימוש 22:00 דיווח יומי למנכ"ל עד שעה 9.1.14 במערכת המשיבון האוטומטי. עדכון המוקד באופן רציף בפעילויות: שמרטפיות והפגה. 9.1.15 - אזעקה עם נפילה במרחב בנוי ללא פגיעה בגוף או בנפש. - אזעקה עם נפילה במרחב בנוי עם פגיעה בגוף או בנפש.

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

24

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker