מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ד

. DR . רענון יכולות מערך המחשוב ורענון מבצעיות נוהל 19 . רציפות תפקודית: לעבור על התכנית ולוודא כשירות ותיקוף שלה. 20 . מחשוב – הערכות לרצף תפקודי. 21 . קידום מוכנות לשימוש בחניות תת-קרקעיות. 22

. ווידוא דילול בהתאם לצווים ולהגבלות חומ"ס – איגוד ערים לאיכה"ס. 23 . ווידוא כשירות מחסן חירום- גנרטורים, תאורה, מזרונים ו/או פערים. 24 . הערכות ללמידה מרחוק. 25 . חימום: מוקד שפ"ח. 26 . הערכות להפגה: קבוצת עבודה מתחילה לעבוד על תכניות המגירה. 27 . תיעוד ההתנהלות ופרוטוקולים- מינוי. 28 גזבר מסייע בווידוא ביצוע לשלב המוכנות. + יועמ"ש + . צוות ביקורת בראשות מבקר העירייה 29 ערוצי 4- . קבוצת עבודה לכשירות דרכי תקשורת ולהעברה טובה של אינפורמציה ב 30 התקשורת הבאים:

- בתוך הארגון- אריה איטח. - בין ארגונים- אריה איטח. רשתות. + - בין האזרח לארגון- מוקד עירוני

מוקד עירוני. + - בין הארגון לאזרח- מכלול מידע לציבור . הדרכת עובדים, ריענון נהלי החירום והכשרות דחופות. 31 .ריענון השליטה בתכנת שוע"ל. 32 . סגירת פערים בהתאם למדדי כשירות של כל מערך החירום. 33

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

27

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker