מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ה

קבוצות תכנון:

. קבוצת תקשורת למקרה קריסת רשת סלולרית- יוסי בן סימון (סטטוס בביצוע). 1 . מידע לציבור מגזר חרדי – דינה (סטטוס – בוצע). 2 . נוכחות עובדים והיענות מתנדבים - מירב שרת (סטטוס – בוצע). 3 . לימודים בצל מצב חירום - אריה מימון (סטטוס – בוצע). 4 . מיפוי והכשרת חניונים ת/ק- גבי עייש (סטטוס – בוצע). 5 . מיפוי וריכוז צרכים והמלצות לאוכלוסייה לפי קטגוריות, 6 ) – רונית צור (סטטוס – ברענון). 10 מס"ד 17 ' (ראה סדר דוברים עמ - יוסי בן סימון (סטטוס – בוצע). D.R . יח' המחשוב הפעלה בחירום ומוכנות ל- 7 . עיר ללא חשמל - רולנדו רייטר (סטטוס – בביצוע). 8 . הפסקת מים ממושכת - רולנדו רייטר (סטטוס – בביצוע). 9 . הכנת כניסות/יציאות נוספות לעיר –רולנדו רייטר (סטטוס – בביצוע). 10

. א. הפגות בתוך העיר - אורן טואיל (סטטוס – בוצע). 11 ב. הפגות מחוץ לעיר- אורן טואיל (סטטוס – בוצע). . תמי"ר - גבי עייש (סטטוס – בוצע). 12 . מדדים לחוסן קהילתי – שרית ניסים (סטטוס – בביצוע). 13

. הטמעת, תחזוקה ושיפור מערכת שוע"ל - יוסי בן סימון וארז זפרני (סטטוס – ברענון). 14 . בקרת תהליכים ומדידה בזמן אמת - שלמה בן עזרא (מתגלגל מחדש בכל סבב). 15 . "פאניקה" התנהגות אוכלוסייה - ולריה מטיחס, (סטטוס - בביצוע). 16 . הערכות בתחום החומ"ס – יעקב פלאצ'י (סטטוס – בביצוע). 17

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

28

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker