מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ח

- רשימת כשירות מרכז ההפעלה 3 נספח

לו”ז

בוצע

מרכז הפעלה

מיידי מיידי מיידי מיידי

תקינות קווים

1

תקינות קווי חירום – קשר נפה

2 3 4

תקינות מערכת שוע”ל – שולחן מרכזי

(רשות) CRMC תקינות

מטענים וסוללות + תקינות מכשירי קשר חירום

מיידי

5

Q מאגרי מידע וגיבוי – כונן תקינות מכשירים סלולריים

מיידי מיידי

6 7

חמ”ל הפעלה

מיידי מיידי מיידי

תקינות מצלמות (חמ”ל הפעלה)

8 9

ראי מוקד עירוני

ומערכת מימ”ד. GIS תקינות מערכת

10

כוח אדם

מיידי מיידי

התייצבות בעלי תפקידים

11 12

התייצבות מנהלת חמ”ל הפעלה

כלים

מיידי

תקינות רכבי סיור – ניידות ביטחון ציוד הגנה אישי (קפלס”ט, שכפ”ץ, פנס, מגפון) ציוד בטיחות (סס”ל, מחסומים, נצנצים)

13

מיידי

14

מיידי

15

לוגיסטיקה

מיידי מיידי

אביזרי כתיבה מחיקים

16 17

יומני מבצעים על שולחנות חירום

תקינות מכשירים ניידים (נייד וואצאפ ומוקד)

מיידי

18

מיידי

בדיקת מסך אינטראקטיבי

19

דלק + בדיקת גנרטור (באחריות סמי אביר)

מיידי

20

מיידי

גרור תאורה + הכנת חפ”ק רשותי

21

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

33

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker