מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ח

אירוע הרס – הנדסה – שלב מיידי : טיל/רקטה

אירוע הרס – סד"פ מכלול רווחה לשלב המיידי טיל/רקטה

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

40

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker