מצגת פתיחה

מפגש חשיפה ושיח רבעים דרומיים חדשים

נובמבר 2020

מינהל הנדסה

כיוון ודרך ד "

ר דפנה בן ברוך

Made with FlippingBook - Online catalogs