מצגת של PowerPoint

מחלקה אזורית י ' יא' יב', יג' , טו',טז, יז'

מחלקה אזורית ו', ז', ח', ט'

מחלקה אזורית א ' ד', ה', סיטי מרינה

מחלקה אזורית ב', ג'

טל': 08-9568312

טל': 08-9568383

טל': 08-8516836

טל': 08-8519100

Revaha-y@Ashdod.muni.il

Revaha-b@Ashdod.muni.il

Revaha-v@Ashdod.muni.il

Revaha-a@Ashdod.muni.il

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker