מצגת של PowerPoint

מטרות הקהילה :

o הקמת בית דיגיטלי עבור מתנדבי העיר אשדוד , חיזוק,

שימור והרחבה של קהילת המתנדבים בעיר .

o ניהול המתנדבים בשגרה ובחירום , באמצעות פלטפורמה

דיגיטלית ייעודית .

פרויקטים ייחודיים

o ריכוז ואיגום כלל פעילות ההתנדבות העירונית ( פרויקטים ,

.

מיזמים, אירועים ותוכן ) לצורך הנגשת המידע לציבור .

o הקהילה תאפשר למתנדבים מציאת שותפים בקהילה

ופיתוח יוזמות התנדבות חדשות

קצת מספרים לאחר חודש וחצי באוויר:

מפגש העשרה למתנדבים בנושא: להביא את הכישרון שלי לשיא בחיים ובהתנדבות

חלוקת שמיכות , רדיאטורים וערכות חימום לקשישים וניצולי שואה

11,700 כניסות לעמוד הקהילה

258 נרשמים לפעילויות

13 מפגשים בקהילה

480 חברים בקהילה

15

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker