מצגת של PowerPoint

מטרות הקהילה :

o הקמת בית דיגיטלי עבור הורים לילדים מגיל לידה

עד .3

o הקהילה תרכז את כלל המידע והפעילויות

המתקיימות בעיר עבור ילדים בגילאי לידה עד 3

והוריהם .

o הקהילה תחזק קשרים אישיים בין חברי הקהילה

ותיתן מענה לצרכים העולים מהשטח ותחזק את

פרויקטים ייחודיים

החוסן הרגשי והקהילתי של חבריה .

4 יוזמות

מפגשים בקהילה 72

429

חברי.ות קהילה 910

משתתפים .ות במפגשים בקהילה

עצמאיות של חברי הקהילה

17

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker