מצגת של PowerPoint

פארק יחד – הפארק הנגיש טל': 052-7989979 daniellawinterr@gmail.com

המרכז למשפחה טל': 08-9238922 ashdod.fc@gmail.com

תוכנית " קהילה נגישה " טל': 052-3816808

המרכז למשפחה החרדית טל': 08-9238729 ishpacha.charedit@gmail.com

amitwo64@gmail.com

הרכב מוזיקלי "לגעת בלב" להצטרפות : במרכז למשפחה

בית המרש"ל טל': 089238645 osnatbm@ashdod.muni.il

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker