מצגת של PowerPoint

120 משפחות

משפחות חדשות

20 משפחות פעילות כיום בתוכנית צפי לקליטת 30 משפחות נוספות 18 משפחות ( )99% שבראשן עומדת אם עצמאית

26 משפחות חדשות

31%

מתוך החדשות- 18 משפחות עצמאיות ( )69%

69%

נושמים לרווחה

משפחות עצמאיות

נושמים חיילים

זוג הורים

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker