מצגת של PowerPoint

בתוכנית 3 עובדות סוציאליות יחד עם מלוות משפחות .

18 משפחות משתתפות בתוכנית

תוכנית בת שנתיים וחצי עד שלוש

חיזוק ושיקום משפחות בקצה הרצף מבחינת תפקוד המשפחה וטיפול בילדים . מניעת הוצאה מהבית או החזרת ילדים הביתה .

תקציב לכל משפחה 70,000 ₪

הבטחת בית קבוע ומיטיב שיספק לילד יציבות . במקרים שאין השיקום צולח תישקל אפשרות אימוץ.

החזרה של תינוק לחיק משפחתו לאחר שנלקח מאמו בבית החולים .

החזרה של 2 ילדים בגיל ארבע ושנתיים וחצי למשפחתם

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker