מצגת של PowerPoint

חוק הנוער ( טיפול והשגחה ) נועד להגן על שלומם של קטינים ( מי שטרם מלאו להם ) 18 המוגדרים על פי החוק כ "נזקקים "

סה" כ ילדים ובני נוער שטופלו לאור החוק :

מחלקה ו – ' ט' 95

מחלקה א -' סיטי 147

מחלקה י'- יג'

מחלקת שיקום 15

מחלקה נוער וצעירים 38

מחלקה ב '-ג' 61

458

114

סה"כ צווים

מחלקה ה – ' סיטי 45

מחלקת שיקום 37

מחלקה נוער וצעירים 51

מחלקה י'- יג' 31

מחלקה ב '-ג' 89

מחלקה ו – ' ט' 66

280

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker