מצגת של PowerPoint

חלוקה לפי גילאי הילדים סה"כ 106 ילדים

40

23

6-9

21

80 משפחות

106 ילדים

11

11

10-12

3-5

+12

לידה – 2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker