מצגת של PowerPoint

335 מטופלים בשנת 2021

379 מטופלים בשנת 2020

12

38

נשים גברים ילדים קשישים

55

216

5

נשים גברים

9

אלמה היחידה לטיפול בטראומה מינית אצל מבוגרים

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker