מצגת של PowerPoint

מרכזים לטיפול בהורים וילדים עם בעיות רגשיות או התנהגותיו ת ו במצבי סיכון שונים הפניות דרך העובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים

מטרות הטיפול במרכז : צמצום מצבי סיכון של ילדים או מניעתם באמצעות בניית כוחות המשפחה שיקום היחסים בין הורים לילדים שיפור תפקוד ההורים בטיפול בילד ובהתייחסות אליו סיוע בשמירת שלמות המשפחה בד בבד עם הבטחת ההתפתחות התקינה של הילד סיפוק מערך חלופות להורים לטיפול ולהתייחסות לילדים , שימנע הזנחה והתעללות .

644 מקבלי שירות

משפחות עם ילדים בגילאי לידה עד 6 19%

משפחות עם ילדים גילאי 12-18 41%

משפחות עם ילדים גילאי 6-12 40%

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker