מצגת של PowerPoint

יום מעשים טובים תכנית 365 בשיתוף עמותת "רוח טובה"

חלוקת למעלה מ- 18,000 סלי מזון ומנות

מיזם " גני הילדים באשדוד מחבקים את הקהילה"

מצוננות בתקופת הקורונה

מיזם הכשרת נוער בסיכון לסיוע במערך האזרחי בשיתוף ארגון "ידידים "

פעילויות המח ' למשאבי קהילה והתנדבות בשנת 2021

מערך מתנדבים בחירום

הדלקת נרות חנוכה יחד עם למעלה 200 קשישים וניצולי שואה

מתנדבים נאמני תיירות

זכייה בקול קורא למיזם " ירוקים ומחוסנים -"

הסברה בקורונה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker