מצגת של PowerPoint

מטרות הקהילה :

o הקמת בית דיגיטלי עבור המשפחות המיוחדות

באשדוד.

o הקהילה תרכז את כלל המידע והפעילויות

המתקיימות בעיר לטובת המשפחות המיוחדות .

o הקהילה תחזק קשרים אישיים בין חברי הקהילה

ותיתן מענה לצרכים העולים מהשטח ותחזק את

החוסן הרגשי והקהילתי של חבריה .

פרויקטים ייחודיים

341

45

221

חברי.ות קהילה

משתתפים .ות במפגשים בקהילה

מפגשים בקהילה

16

Made with FlippingBook flipbook maker