מצגת של PowerPoint

גשר - מפעל מקדם תעסוקה - שיקום 157 משתתפים

מפעל עיסוקי שיקומי - מוגבלות שכלית התפתחותית 58 משתתפים

מועדון רותם 25 משתתפים

מרכז יום לילך – מוגבלות שכלית התפתחותית 47 משתתפים

מועדון מע"ן 44 משתתפים

מפעל תעסוקתי לעיוורים וכבדי ראייה 50 משתתפים

מועדון לק "ש – חרשים וליקוי שמיעה 57 משתתפים

מסגרות למבוגרים

מרכז יום עוגן ( גמלאים – ) מוגבלות שכלית התפתחותית 29 משתתפים

מרש"ל – עיוורים וכבדי ראייה 65 משתתפים

שחף- מרכז יום לאנשים עם נכויות מוטוריות מורכבות 21 משתתפים

קשת – קידום שיקום תעסוקתי 84 משתתפים

מועדון מע"ן בוקר 17 משתתפים

Made with FlippingBook flipbook maker