מצגת של PowerPoint

תסקירי אפוטרופסות

תסקירים בתחום האישות סוגי תסקירים : אלימות במשפחה - הערכות מסוכנות היתר נישואין אמנת האג אבהות שינוי שם המרת דת

סוגי התסקירים : קשישים- חסויים פגועי נפש אוכלוסיית שיקום מוגבלות שכלית קטינים

בתחום האפוטרופסות התקבלו 430 צווים ונכתבו 420 תסקירים חוות דעת לבית משפט לענייני משפחה ( רובם עיקריים וחלקם משלימים )

בתחום האישות התקבלו 160 צווים מבית המשפט / בית דין ונכתבו כ 400 תסקירים ( חוות דעת לבית משפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני עיקריים ומשלימם )

Made with FlippingBook flipbook maker