מצגת של PowerPoint

1,234 מטופלים נערים וצעירים בסיכון

569 הפניות חדשות

481 צעירים +18

753 בני נוער ( 13- )18

Made with FlippingBook flipbook maker