מצגת של PowerPoint

מועדוניות ביתיות 72 ילדים

2 מועדוניות לגיל הרך 26 ילדים

4 מועדוניות משותפות 60 ילדים

2 מרכזים חכ"מים 30 ילדים

7 מועדוניות אינטנסיביות 94 ילדים

מועדונית אביבים לקשיי התנהגות 5 ילדים

מועדוניות מתבגרים 14 ילדים

Made with FlippingBook flipbook maker