מצגת של PowerPoint

פעילות אפ +60 בשנת 2021

23 סדנאות והרצאות

1200 משתתפים ומשתתפות

7

5

4

3

2

2

אוריינות דיגיטלית

תנאים של הכנה לפרישה הרצאות חיבה

הכנה לתקופת החיים החדשה

אורח חיים בריא

אירועים מרכזיים

סה"כ משתתפים לפי פעילות

361

• מעבר למבנה קבע בסטרומה 5

• בקור מנכ " לית המשרד לשוויון חברתי וצוות ההנהלה הבכירה של המשרד

99

• ביקור לימודי של הג'ויינט

הרצאות

פרטני

• השקת רשמית של המרכז בנוכחות ראש העיר , השרה ונכבדים נוספים

447

סדנאות

Made with FlippingBook flipbook maker