מצגת של PowerPoint

מקבלי שירות אזרחים ותיקים 5032

מיפוי נשים וגברים – אזרחים וותיקים

גברים מעל גיל 67 1,698

מס' נשים מעל גיל 62 מס' גברים מעל גיל 67

נשים מעל גיל 62 3,334

34%

66%

Made with FlippingBook flipbook maker